Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 12. 11. 2021. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos (Tallinna 30).

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia 2022. a rakenduskava ja arengustrateegia rahastamiskava muudatuse arutelu.
2. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste läbivaatamine.
2.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

2.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 2021. a II taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

2.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
4. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosoleku eelteade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 19. 11. 2021. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

 Registreerimine kell 13.15 -13.45

Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!

Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD

1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2022. a rakenduskava tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava kavandiga saab tutvuda ühingu kodulehel: RakenduskavaAR_2022_KAVAND

2) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega

3) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2021. a II taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2021. a II taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse kohta.

5) Kohalt algatatud küsimused.

NB! Strateegia koosolek on edasi lükatud 2022. aastasse (üldkoosolek toimub nagu välja kuulutatud).

Peale üldkoosolekut toimub Saare maakonna kalanduspiirkonna uue rahastusperioodi 2023 – 2030 arengustrateegia koostamise avalik arutelukoosolek 

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727

e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

PERKi õpperakendus

Kuna lähiaastatel planeeritakse kaluri kalapüügiloa alusel kalapüügi korraldamisel üle minna andmete elektroonilisele esitamisele PERK nutirakenduse kaudu, siis edastan teile info PERKi õpperakenduse kasutamise võimaluse kohta.

Kalanduse Teabekeskuse poolt on ette valmistatud PERKi õpperakendus ja seda on võimalik katsetada ja anda tagasisidet rakenduse kasutamisel tekkinud probleemidest ja kitsaskohtadest (jaak-velori.sadul@ut.ee ).

Õpperakendus on leitav siit https://perk.kalateave.ee/

Sisselogimine: kasutajaks tuleb panna kas user1 või user2 ning mõlemal juhul on parooliks  r4RKqW1. User1 on alustamine täitsa nullist st. minu seaded jne tuleb endal täita.  User2 puhul on eelseadistused tehtud ja saab alustada püügireisiga. PERK täitmisel on abiks infomullid. Nendele klikates tuleb info sinisel taustal. Sinisele  taustale uuesti klikates infoväli kaob.

Lõuna- Prantsusmaa õppereisile registreerimine

MTÜ Saarte Kalandus koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga on taas korraldamas koostööprojekti nimega „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Prantsusmaa Nizza piirkonna kalandust tutvustav koolitusreis.“

Kuulutame välja uue registreerimise õppereisile kuna reisikorraldajalt saadud info põhjal: „Grupp tuleb moodustada inimestest, kes on covidi vastu vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul covidi läbi põdenud. Prantslane nõuab restoranides ja igal pool mujal vastavat sertifikaati.“

Õppereisile registreerimine on avatud kuni 30. augustini ja õppereisil osalejad (16 inimest) kinnitab juhatus lähtudes osaleda soovija panusest ühingu tegevusest osavõtmisel. Täpsem info on leitav siin

2021. a II taotlusvooru avamise teade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a II taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 13. 09. 2021. a (kell 00.01) kuni 20. 09. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade II taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 81 137 €

II Mitmekesistamine – 80 983,80 €

III Kalasadamate uuendamine – 100 000 €

IV Koelmute taastamine – 100 000 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 400 000 €

Teave taotlusvooru esitatud projektide kohta: EMKF_3.3_2021_2_taotlusvooru_esitatud_projektide_ülevaade

Eesti rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade

MTÜ Saarte Kalandus korraldab 09. juulil 2021. a WOW Elamuskeskuse Tuulevälja saalis (Merikotka 1, Kuressaare)  seminari vormis ümarlaua teemal „Eesti rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade.“

Seminari kestus 13.30 – 17.00 (kogunemine 13.15 – 13.30).
Seminar- ümarlaua eesmärgiks on leida või vähemalt astuda esimesed sammud selles suunas, kõiki osapooli (hallhüljes, rannakalur, riik) rahuldav lahendus lähiminevikus esile kerkinud ja aina süvenevale (hall)hülge ja rannakaluri vahelisele konfliktile.

Omapoolse hinnangu on lubanud anda TÜ Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa, merebioloog ja vanemteadur Mart Jüssi ning Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose.

Kaasa mõtlema ja arutlema on kutsutud kõik, keda teema kõnetab. Eelregistreerimine e- posti aadressil: tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5690 7727.

PÄEVAKAVA: 09.07.2021_ümarlaua_päevakava

MEMO: 09.07.2021_ümarlaua_memo

Kala fileerimise õpituba

11. 06. toimuva õpitoa osalejate arv on täitunud.

Kutsume huvilisi osa võtma Kalanduse teabekeskuse korraldatavast kala fileerimise õpitoast, mis toimub 11. 06. 2021. a Nasva klubi konverentsiruumis (2. korrus, teooria) ja OÜ Goldfish suitsutsehhis (praktika). Õpitoa viivad läbi Õile Aavik ja Raul Paabu.
Õpitoas osalemine on tasuta, grupi suurus 15 inimest.

Õpitoa päevakava: Õpitoa_päevakava

 

Plaanis on korraldada ka teine fileerimise õpituba (toimumise aeg hetkel lahtine), palun andke enda osalemise soovist teada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või telefonile 5690 7727 hiljemalt 07. 06. 2021. a.

Voldik kalurite kontaktandmetega

Teabekeskus värskendas kalurite kontaktandmeid ning muutis need hõlpsasti klikatavaks. Voldik on leitav SIIN
Sooviga osta värsket, töödeldud või suitsutatud kala või kalatooteid pöörduge julgelt otse kaluri poole!

Interaktiivsest voldikust leiate Eesti kaheksa kalanduspiirkonna kalurite ja kalakäitlejate kontaktid ning Facebooki lehe või kodulehe, kui need on olemas.

Voldik valmis Euroopa Merendus- ja Kalandusfoni toel.

Kalandus fotosilmas

Fotokonkurss „Kalandus fotosilmas” kutsub lapsi ja noori kalandust pildistama. Vaata galeriid ja saada endagi fotonägemus: vaheloosiõnn võib naeratada 1. juunil!

Kalanduse teabekeskus kutsub 7–19-aastaseid lapsi ja noori osalema fotokonkursil „Kalandus fotosilmas”.

Täpsem teave!