EMK(V)F 2023-2027

Strateegia tegevuskava: MTÜ_Saarte_Kaladus_strateegia_koostamise_tegevuskava 

MTÜ Saarte Kalandus mitteolenevatest põhjustest ei ole võimalik arengustrateegia koostamise tegevuskavast kinni pidada kuna meetme määrus ei ole ilmunud tähtaegselt.

Arengustrateegia tööversioon: Strateegia 2023-2027_tööversioon_27.03.2023

21. 05. 2021. a toimus Nasva klubis MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi (2023-2027) arengustrateegia esimene avalik arutelukoosolek.

Slaidid: 21.05.2021_UUS_STRATEEGIA_ESITLUS

21.05.2021_strat_koosoleku_protokoll_1

09.07.2021_ümarlaua_memo

11.02.2022_strat_koosoleku_protokoll_2

06.04.2022_strateegia_koostamise_TR_koosoleku_protokoll

19.05.2023_STRATEEGIA_Kaasamiskoosolek_slaidid

19.05.2023_strat_koosoleku_protokoll