Koostöötegevused

2023. a planeeritavad koostöötegevused 

1.MTÜ Pepsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (Koostööpartner nr 1), MTÜ Saarte Kalandus (Koostööpartner nr 2) ja MTÜ Liivi Lahe kalanduskogu (Koostööpartner nr 3) sõlmivad koostöökokkuleppe Hollandi kalandust tutvustava koolitusreisi läbiviimiseks meetme 3.2. “Algatusrühma toetus” vahendite toel.

Koolitusreisi nimetus: „Hollandi kalandust tutvustav koolitusreis“
Koolitusreisi algus- ja lõppkuupäev: 19. 11. – 24. 11. 2023. a
Koolitusreisi eesmärk ja vajaduse põhjendus: Koolitusreisi eesmärgiks on tutvuda Hollandi kalandusega, et teada saada, kuidas toimib sealne kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine.
Koostööpartnerid on kokku leppinud õppevormina koolitusreisi. Koolitusreis toetab teoreetilist õppimist seeläbi, et võimaldab märgata olulist ning vajalikku informatsiooni ning näitab, kuidas praktikas toimivad erinevad arendustööd ja koostöövormid. Koolitusreisidel osalemine suurendab organisatsioonis omavahelist suhtlust, mis omakorda parandab organisatsiooni sisest koostööd. Koostööreisidel osalemine on organisatsiooni juhatuse liikmetele arendav ja inspireeriv ning annab uusi ideid ja väljundeid tegevuste mitmekesistamisel või tootearenduses.
4. Koolitusreisi elluviimise asukoht: Hollandi Flevolandi, Zaanstadi ja Põhjamere ranniku piirkonnad

Koolitusreisi sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liikmed ja tegevjuht, (kokku 6 inimest), MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu juhatuse liige ja tegevjuht (kokku 2 inimest) MTÜ Saarte Kalandus juhatuse liikmed ja tegevjuht (kokku 4 inimest).

Kajastus_kohalikus_lehes

2. MTÜ Pepsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (Koostööpartner nr 1) ja  MTÜ Saarte Kalandus (Koostööpartner nr 2) sõlmivad koostöökokkuleppe Fääri saarte kalandust tutvustava koolitusreisi läbiviimiseks meetme 3.2. “Algatusrühma toetus” vahendite toel.

Koolitusreisi nimetus: „Fääri saarte kalandust tutvustav koolitusreis“

Koolitusreisi algus- ja lõppkuupäev: (5)6.-11 (12).august 2023. a

Koolitusreisi eesmärk ja vajaduse põhjendus:

Koolitusreisi eesmärgiks on tutvuda Fääri saarte kalandusega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine.

Koostööpartnerid on kokku leppinud õppevormina koolitusreisi. Koolitusreis toetab teoreetilist õppimist seeläbi, et võimaldab märgata olulist ning vajalikku informatsiooni ning näitab, kuidas praktikas toimivad erinevad arendustööd ja koostöövormid. Koolitusreisidel osalemine suurendab organisatsioonis omavahelist suhtlust, mis omakorda parandab organisatsiooni sisest koostööd. Koostööreisidel osalemine on organisatsiooni juhatuse liikmetele arendav ja inspireeriv ning annab uusi ideid ja väljundeid tegevuste mitmekesistamisel või tootearenduses.

Koolitusreisi elluviimise asukoht: Fääri saared

Koolitusreisi sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liikmed ja tegevjuht, (kokku 8 inimest) ning MTÜ Saarte Kalandus juhatuse liikmed ja tegevjuht (kokku 4 inimest).

Lähetusaruanne: Fääri saarte koolitusreis_lähetusaruanne

3. Sardiinia koolitusreis: MTÜ Saarte Kalandus koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga on korraldamas koostööprojekt nimega „Sardiinia kalandust ja toidukultuuri tutvustav koolitusreis.“

Toimumisaeg: 20.05–27(28).05.2023. a

Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Sardiinia kalandusettevõtete tegemistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste sh pescaturismi arendamine; lisaks kuidas toimub kohaliku toidukultuuri arendamine ja tutvustamine. Koostööpartnerid soovivad tutvuda piirkondade parimate näidetega saamaks informatsiooni piirkonna kalandussektori tegevustest ning kalanduse, kalandusega seotud osalusturismi ja kohaliku toidu ja tooraine kasutamisest rannakalanduse tegevusraamistiku laiendamisel.

Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad (kokku 16 inimest) ning Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14 inimest).

Koolitusreisi programm: Õppereisi_programm

Fotod

Rahastamise otsus: Otsuse_väljavõte_Sardiinia

Tulemusaruanne: Tulemusaruanne

2022. a planeeritavad koostöötegevused

1. Barcelona kalandusmessi külastamine: MTÜ Saarte Kalandus koostöös MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskoguga, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühinguga ja Kalanduse Teabekeskusega on korraldamas ühise koostööprojekti raames Barcelona kalandusmessi külastust

Toimumisaeg: 25. – 28. 04. 2022. a

Osalejate arv on kuus (6) inimest.
Koostööprojekti sihtrühm on piirkonna kalandusettevõtjad.

Rahastamise otsus: Otsuse_väljavõte

Programm: Barcelona_kalandusmessi_külastuse_programm

Tulemusaruanne: Tulemusaruanne

2. Avatud kalasadamate päev: Koostöös teiste kalanduse algatusrühmadega Avatud kalasadamate päeva korraldamine.  Avatud kalasadamate päeva läbiviimine Turja sadamas 30. 04. 2022. a.

Rahastamise otsus: Otsus_Avatud_kalasadamate_päev

Tulemusaruanne: Tulemusaruanne

Fotod on leitavad SIIT

Video (MTÜ Turja Kalastajate Selts)

Teavitus: 

dav

Meie Maa

dav

Saarte Hääl

2021. a planeeritavad koostöötegevused 

1. MTÜ Saarte Kalandus koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga on korraldamas koostööprojekt nimega „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Prantsusmaa Nizza piirkonna kalandust tutvustav koolitusreis“
Toimumisaeg: 13. 10. – 20 (21). 10. 2021. a
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Prantsusmaa Nizza piirkonna ja selle ümbruse s.h. Monaco ja Monte- Carlo erinevate kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Koostööpartnerid soovivad tutvuda kohalike kalanduspiirkondade parimate projektinäidetega saamaks informatsiooni piirkonna kalandussektori tegevustest ning kalanduse, kalandusega seotud osalusturismi ja kohaliku toidu ja tooraine kasutamisest rannakalanduse tegevusraamistiku laiendamisel.
Koostööprojekti elluviimise asukoht:  Lõuna- Prantsusmaa Nizza ümbruse kalanduspiirkonnad s.h. Monaco ja Monte- Carlo.

Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad (kokku 8 inimest) ning Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16 inimest).

Rahastamise otsus: Otsuse_väljavõte

Õppereisi esialgne programm: Õppereisi_programm

FOTOD

Õppereisi toimumine sõltub koroonaviiruse levikust maailmas aga viiakse läbi positiivse rahastamise otsuse puhul kolme aasta jooksul arvates toetuse määramise otsusest.

Õppereisi tulemusaruanne: Tulemusaruanne

Meediakajastus: artikkel Var-Matin

2. Koostöös MTÜ-ga Hiiukala õppereis Ukraina (Odessa) peamistesse kalandusega tegelevatesse piirkondadesse. – Edasi lükatud uude rahastusperioodi

Toimumisaeg: 06. – 13. 09. 2020. a

3. Koostöös teiste kalanduse algatusrühmadega Avatud kalasadamate päeva korraldamine Turja sadamas 24. 04. 2021. a – COVID-19 piirangute tõttu lükatud edasi 30. 04. 2022. a 

Otsus_Avatud_kalasadamate_päev

2019. a planeeritavad koostöötegevused

1. Koostöös MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühinguga korraldatakse koostööprojekti “MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Saarte Kalanduse õppereis Islandile“ raames õppereis Islandi kalanduspiirkondadesse. Rahastamise_otsus_Island

Toimumisaeg: 03. – 08. 06. 2019. a.
Koostööprojekti eesmärk: koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Islandi kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik rannakalndus, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Islandi kogemusega tutvumine on oluline seetõttu, et Islandil on loodud üks maailma kõige kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on orienteeritud jätkusuutlikele püükidele, vastustustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi kaitsele. Kalatööstuse toodang on Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid.
Sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Islandi erinevad kalanduspiirkonnad.

Islandi õppereisi tulemusaruanne: Islandi_ õppereisi_tulemusaruanne

2. Koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga korraldatakse koostööprojekti „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Ungari ja Austria kalandust tutvustav koolitusreis“  raames õppereis tutvumaks Ungari ja Austria kalandusega. Rahastamise_otsus

Toimumisaeg: (29) 30. juuli kuni 06. august 2019. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Ungari ja Austria erinevate kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Samuti kalandus tegevuste mitmekesistamine ja turismi arendamine.
Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Ungaris Balatoni, Valencei ja Austrias Neusiedleri järvede ümbrus ja järved.

Ungari- Austria õppereisi tulemusaruanne: Tulemusaruanne_Ungari_Austria

2018. a planeeritavad koostöötegevused (loetelu täiendatakse jooksvalt)

1. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga korraldatakse koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse“ raames õppereis Sitsiilia kalanduspiirkonda ajavahemikul (20) 21. – 27. 03. 2018. a. Otsus_Sitsiilia_õppereis

Koostööpartner: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Koostööprojekti sihtrühm: Väikesemahulise rannapüügiga tegelevad ettevõtjad, piirkonna omavalitsuste ja organisatsioonide esindajad, algatusrühma liikmed
Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 13. 12. 2017 – 27. 03. 2018. a.

Sitsiilia õppereisi tulemusaruanne: Sitsiilia_õppereisi_tulemusaruanne

Sitsiilia õppereisi kava: Sitsiilia_õppereisi_programm

Sitsiilia õppereisi pildialbum

2. Koostöös Kalanduse teabekeskusega ja teiste kalanduspiirkondadega osaletakse Avatud Kalasadamate Päeva 2018. a korraldamisel, kaasatud on Ruhnu valla Ringsu sadam (Otsus_Avatud_Kalasadamad) ja Kalanduse teabekeskuse poolt Nasva jõesadam.

Projekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Avatud_Kalasadamate_Päev_2018_tulemusaruanne

3. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Portugali“ raames korraldaldada õppereis Portugali kalanduspiirkonda ajavahemikul (25) 26. 09. – 02. 10. 2018. a. Otsus_12.09.2018_17_6_499

Portugali õppereisi tulemusaruanne ja õppereisi programm: Portugali_-õppereisi_tulemusaruanne (1)

Portugali õppereisi pildialbum

4. Planeerimisel on ka õppereisid augusti kuu teisel poolel Islandi kalanduspiirkondadesse ja oktoobri või novembri kuus Poola kalanduspiirkondadesse – edasi lükatud 2019. a.

Õppereiside korraldamise osas viisid kalanduse algatusrühmad läbi reisikorraldusteenuse riigihanke raamlepingu sõlmimiseks (viitenumber 195769).

2017. a planeeritavad koostööprojektid

1. Osalemine Eesti Toidumessil 2017 “Sööma” 05.- 06. mai 2017. a: Otsus_ 03. aprill 2017 nr 17-6101
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Toidumess_Sööma_tulemusaruanne.
2. “Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkondade vastastikused õppereisid.” Koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kojaga Saaremaa rannakalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda 23. – 26. august 2017. a.  Peipsi kalanduspiirkonna õppereis toimub novembris/ detsembris : 26.06.2017_otsus_nr 17-6_217
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Peipsi_ja_Saaremaa_kalanduspiirkondade_vastastikused_ õppereisid_tulemusaruanne
Lisa 1: Peipsi_õppereisi_kava
Lisa 2: Peipsi_kalanduspiirkond_Saaremaal

3. Koostöös Poola kalanduspiirkonnaga Saaremaa rannakalurite ja kalandusettevõtjate õpperiesi Poola. Toimumisaeg planeerimisel. Õppereis toimub 2018. a.

Vajalikud dokumendid:

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4): http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/algatusruhma_koostootegevused_emkf_meede_3_4_2016/
Algatusrühma koostöötegevused maaeluministri 28.07.2016 määrus nr 48: https://www.riigiteataja.ee/akt/103082016002?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri: http://www.pria.ee/docs/resources/10105.pdf