Toetatud projektid

EMKF kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine andmed seisuga 15.04.2024. a:

EMKF_meetme_3.3_3.4_projektid_seisuga_15.04.2024

2022. a taotlusvooru projektid (I, III ja IV tegevussuunda ei avatud)

II Mitmekesistamine

 1. FIE Arvo Kullapere “Kaluri kodu heakorra tagamine ja rannakalanduse tutvustamise laagri korraldamiseks”, investeeringu kogumaksumus 5885 €, sellest toetuse summa 4120 €
 2. FIE Riho Mägi “Veiste hoolduspuuri ja kaalu soetamine”, investeeringu kogumaksumus 6912 €, sellest toetuse summa 6728 €
 3. FIE Meelis Tamm “Miniekskavaatorile sobiva giljotiini ostmine”, investeeringu kogumaksumus 5795 €, sellest toetuse summa 4057 €
 4. OÜ Ula- Hansu talu “Kompaktlaadur AVANT 635 veoks treileri soetamine”, investeeringu kogumaksumus 4658 €, sellest toetuse summa 3261 €
 5. OÜ Haavasoo “Paadimootori soetamine Lääne-Saaremaa piirkonna mitmekesistamiseks”, investeeringu kogumaksumus 3760 €, sellest toetuse summa 2632 €

V Sotsiaal- kultuurilne

 1. MTÜ Eesti Kalurite Liit “Kalaõpitubade/ kogemuspäevade korraldamine”, investeeringu üldmaksumus 13 056 €, sellest toetuse summa 11 750 €
 2. Kuressaare Hariduse Kool “Kuressaare Hariduse Kool merehariduse kooliks”, investeeringu kogumaksumus 19 540 €, sellest toetuse summa 17 586 €
 3. Kuressaare Kultuurivara “Kuressaare Merepäevade väikesadamate kontserdid”, investeeringu kogumaksumus 11 694 €, sellest toetuse summa 10 524 €
 4. MTÜ Osilia “Mereline saarluse õpe”, investeeringu kogumaksumus 8990 €, sellest toetuse summa 4495 €. Katkestatud.
 5. MTÜ Turja Kalastajate Selts ” Turja sadamahoone rekonstrueerimine kogukonna hoonena”, investeeringu kogumaksumus 171 518 €, sellest toetuse summa 154 366 €
 6. Abruka Priitahtlike Pritsumeeste Selts ” Merepäästjate seminar 2022 Abruka saarel”, investeeringu kogumaksumus 6530 €, sellest toetuse summa 3265 €
 7. Rahvamaja Nasva Klubi “kalaõpi MAJAKAS”, investeeringu kogumaksumus 15 456 €, sellest toetuse summa 13 910 €
 8. MTÜ Must Pärl “Mereohutuse tagamine Abruka saarel”, investeeringu kogumaksumus 2916 €, sellest toetuse summa 1458 € Katkestatud
 9. Saaremaa Vallavalitsus “Kuressaare suursilla rekonstrueerimistööd koos Põduste jõe ja selle ümbruse rekreatsiooniala taastamisega”, investeeringu kogumaksumus 196  733 €, sellest toetuse summa 177 060 €
 10. MTÜ Saarte Traallaevade Omanike Ühing “Saaremaa Kalurite Päev 2022”, investeerigu kogumaksumus 28 854 €, sellest toetuse summa 25 969 €
 11. MTÜ Mäebe Rannaselt “Rannarahva perepäev”, investeeringu kogumaksumus 5760 €, sellest toetuse summa 5184 €
 12. Saaremaa Merispordi Selts “Kõik lapsed turvaliselt merele”, investeeringu kogumaksumus 3538 €, sellest toetuse summa 1769 €
 13. Undva Küla Selts MTÜ “Undva küla avamine merele”, investeeringu kogumaksumus 24 240 €, sellest toetuse summa 9645 €. Katkestatud

2021. a II taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

I Väärindamine

 1. OÜ Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus “Kalandustoodete käitlemiseks, väärindamiseks või turustamiseks vajaliku inventari soetamine ning kaubik-külmiku ostmine”, investeeringu üldmaksumus 109 113 €, sellest toetuse summa 54 556 €
 2. OÜ Vetik “Biostimulandi tootmisliini komplekteerimine”, investeeringu üldmaksumus 57 276 €, sellest toetuse summa 25 173 €
 3. OÜ Talmer “Jäämasina soetamine”, investeeringu üldmaksumus 2339 €, sellest toetuse summa 1403 €. Katkestatud.

II Mitmekesistamine

 1. FIE Aavo Lonks “Üldotstarbelise haagise ostmine”, investeeringu üldmaksumus 39 146 €, sellest toetuse summa 27 402 €
 2. FIE Jalmar Raud “Diiselgeneraatori soetamine mobiilse halumasina teenuse pakkumiseks”, investeeringu üldmaksumus 9739 €, sellest toetuse summa 6817 €

III Kalasadamad

Taotlusvooru projekte ei esitatud

IV Koelmud

 1. MTÜ Saaremaa Kalavaru “Angerja noorjärkude asustamine Saaremaa rannikumerre”, investeeringu kogumaksumus 100 000 €, sellest toetuse summa 100 000 €

V Sotsiaal – kultuuriline

 1. Saaremaa Vallavalitsus “Saaremaa kirjanduslikud matkarajad, I etapp”, investeeringu üldmaksumus 4950 €, sellest toetuse summa 4455 €
 2. MTÜ Muratsi Kalur “Muratsi kogukonna hoone rajamine ning infrastruktuuride välja arendamine sadamaalal I etapp”, investeeringu üldmaksumus 189 133 €, sellest toetuse summa 170 220 €
 3. Lümanda Põhikool “Lümanda Põhikooli kolmanda kooliastme merereis ja laager Abrukal”, investeeringu kogumaksumus 4600 €, sellest toetuse summa 4140 €
 4. MTÜ Saarte Kalurite Ühing “Saaremaa sadamad ja sadamate jutud”, investeeringu üldmaksumus 22 350 €, sellest toetuse summa 20 115 €
 5. Leisi Kool “Saarlaseks olemine läbi merehariduse”, investeeringu üldmaksumus 4720 €, sellest toetuse summa 4248 €
 6. Saaremaa Noorsootöö Keskus “Saare noor peab tundma merd ja seda austama”, investeeringu üldmaksumus 2360 €, sellest toetuse summa 2124 €
 7. MTÜ Nasva Elamus “Kööginurk – Iga kala jaoks on sööja”, investeeringu üldmaksumus 39 169 €, sellest toetuse summa 35 252 €
 8. Kuressaare Nooruse Kool “Õppepäev merel”, investeeringu üldmaksumus 12 860 €, sellest toetuse summa 11 574 €

2021. a I taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

I Väärindamine

 1. OÜ Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus “Kalandustoodete väärindamiseks või turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine või uuendamine s.h. tehnosüsteemid” investeeringu maksumus 139 953,74 €, toetuse summa 69 977 €
 2. OÜ Vesikiil “Väikekaubiku Citroen Berlingo VAN soetamine” investeeringu maksumus 18 994 €, toetuse summa 11 399 €

II Mitmekesistamine

 1. OÜ Ula- Hansu Talu “Kopplaadur AVANT 635 Optidrive stage V soetamine” investeeringu maksumus 33 360 €, toetuse summa 23 352 €
 2. FIE Arvo Kullapere “Rannakaluri ettevõtluse laiendamine ja tegevuste mitmekesistamine” investeeringu maksumus 5831,38 €, toetuse summa 4082 €
 3. FIE Maido Selberg “Universaalhaagis” investeeringu maksumus 10 872 €, toetuse summa 7610 €
 4. FIE Jalmar Raud “Mobiilse halumasina soetamine” investeeringu maksumus 14 693 €, toetuse summa 10 285 €
 5.  OÜ Vana- Tooma Talu “Kalapüügi- ja loodusturistidele jalgrattalaenutuse korraldamine” investeeringu maksumus 6014,66 €, toetuse summa 4210 €

V Sotsiaal – kultuuriline

 1. MTÜ Mäebe Rannaselts “Mäebe kogukonna ja rannakalurite maja võrguühenduseta päikeseelektrijaama (off-gird) ja magevee puurkaevu rajamine” investeeringu maksumus 19 441,79 €, toetuse summa 17 465 €
 2. MTÜ Saarte Kalamaja “Kalamaja hobikalastajate hoone rekonstrueerimine” investeeringu maksumus 43 658,40 €, toetuse summa 39 136 €
 3. Saaremaa Vallavalitsus “Kuressaare jahisadama vastaskalda rannapromenaadi korrastamine” investeeringu maksumus 22 819,20 €, toetuse summa 20 537 €
 4. Kuressaare Kultuurivara “Kuressaare Merepäevade väikesadamate kontserdid” investeeringu maksumus 8537,69 €, toetuse summa 7684 €
 5. MTÜ Kõiguste Lahe Kogukond “Helene- mastid mäletavad” investeeringu maksumus 5077 €, toetuse summa 2539 €

2020. a taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

I Väärindamine

 1. FIE Avo Kullapere “Väikekaubiku soetus rannakaluri töötingimuste parandamiseks” investeeringu maksumus 16 153 €, toetuse summa 9692 €
 2. Tihemetsa Kala OÜ “Kalandustoodete kuumtöötlemiseks vajaliku seadme soetamine” investeeringu maksumus 4992 €, toetuse summa 2995 €
 3. Luha Hooldus OÜ “Luha Hoolduse kala turustamisvõimaluste parandamine” investeeringu maksumus 4907 €, toetuse summa 2944 €
 4. Freshfish OÜ “Külmikauto soetamine” investeeringu maksumus 25 545 €, toetuse summa 15 237 €
 5. OÜ Vika VKN “Isotermilise kaubiku MAN soetamine” investeeringu maksumus 40 180 €, toetuse summa 24 108 €

II Mitmekesistamine

 1. FIE Meelis Tamm “Miniekskavaatori soetamine kalandusettevõtja teenuste mitmekesistamiseks” investeeringu maksumus 41 540 €, toetuse summa 29 078 €
 2. Tihemetsa Kala OÜ “Toiduturismi arendamise võimaluste parandamiseks vajaliku seadme soetamine” investeeringu maksumus 2491 €, toetuse summa 1742 €
 3. FIE Riho Mägi “Riho Mägi mullafreesi ostmine” investeeringu maksumus 4434 €, toetuse summa 3104 €
 4. ELKA OÜ “Metsatõstuk+haagise ja halumasina soetamine” investeeringu maksumus 19980 €, toetuse summa 13 986 €
 5. Pitkin OÜ “Mobiilne pilliroo kahlude puhastamise ja pakkimise liin” investeeringu maksumus 101 500 €, toetuse summa 59 885 €

III Kalasadamate uuendamine

 1. MTÜ Orissaare Kalasadam “Orissaare Uisusadama rekonstrueerimine” investeeringu maksumus 84 140 €, toetuse summa 59 992 €

IV Koelmute taastamine

 1. Saaremaa Vallavalitsus “Tori jõe puhastamine” investeeringu maksumus 59 880 €, toetuse summa 59 880 €

V Sotsiaal- kultuuriline 

 1. MTÜ Eesti Kalurite Liit “Kala väärindamise töötoad” investeeringu maksumus 5670 €, toetuse summa 5103 €
 2. MTÜ Muratsi Kalur “Muratsi piirkonna traditsioonilise kalapüügi edendamine ning kala- ja mereturismi arendamine” investeeringu maksumus 57 492 €, toetuse summa 51 743 €
 3. Saaremaa Vallavalitsus “Saare maakonna merendus- ja kalandusturismi edendamine” investeeringu maksumus 16 420 €, toetuse summa 14 778 €
 4. Kuressaare Gümnaasium “Siniharidus purjede all” investeeringu maksumus 34 590 €, toetuse summa 31 131 €
 5. MTÜ Abaja Puhkeala “Abaja sadama ümberehitamine multifunktsionaalseks väikesadamaks” investeerinu maksumus 180 816 €, toetuse summa 161 119 €
 6. MTÜ Eesti Kalurite Liit “Oi need sinavad veed” investeeringu maksumus 16 811 €, toetuse summa 15 130 €
 7. Valjala Põhikool “Pärand südames III”, investeeringu maksumus 5130 €, toetuse summa 4617 €
 8. Saaremaa Vallavalitsus “Põduste jõe kallasraja korrastamine (jalgteede uuendamine)” investeeringu maksumus 69 600 €, toetuse summa 62 640 €

2019. a II taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

I tegevussuund

1.FIE Arvo Kullapere “Rannakaluri väikevahendite soetus väljapüütud kala väärindamiseks ja turustamiseks,” investeeringu maksumus 1410 €, toetuse summa 846 €

2. FIE Kalle Kreis “Jahutusega kaubiku soetamine,” investeeringu maksumus 36 721 €, toetuse summa 22 032 €

V tegevussuund

1. Kuressaare Gümnaasium “Merelised õpiretked ja merendusalased õpitoad,” investeeringu maksumus 7200 €, toetuse summa 6480 €

2. MTÜ Muratsi Kalur “Muratsi sadama mänguväljaku- ja tervisekompleksi rajamine”, investeeringu maksumus 48 624 €, toetuse summa 43 762 €

3. MTÜ Lümanda Sadamad “Atla sadamahoone rekonstrueerimine”, investeeringu maksumus 129 323 €, toetuse summa 116 391 €

2019. a I taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

I tegevussuund

1. Projekt nr 2 FIE Toivo Pära “Väikekaubiku ja termokastide ostmine”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE
2. Projekt nr 5 FIE Andres Kirs “Jääpurumasina ja hermeetilise kaalu soetamine”: Kirs Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1 (1)
3. Projekt nr 9 Goldfish OÜ “Isotermilise kaubiku soetamine ja kodulehekülje loomine”: 1_Lühikokkuvõte Goldfish OÜ
4. Projekt nr 12 KÜ Nasva “Mobiilse müügipaviljoni (haagise) soetamine jahutatud kala turustamiseks”: Nasva Projekti-LÜHIKOKKUVÕTE

II tegevussuund

1. Projekt nr 1 FIE Arvo Kullapere “ATV ja haagise soetamine rannakaluri tegevuse mitmekesistamiseks”: Projekti_LÜHIKOKKUVÕTE
2. Projekt nr 3 Ula- Hansu Talu OÜ “Vaaluti ja ruloonpressi soetamine”: Projekti_LÜHIKOKKUVÕTE
3. Projekt nr 4 FIE Avo Lonks “Lumesaha ostmine”:Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1
4. Projekt nr 6 Tihemetsa Kala OÜ “Olemasoleva köögiruumi renoveerimine koos uue sisustuse ja tehnika soetamisega toitlustusteenuse pakkumiseks”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_Tihemetsa_Kala
5. Projekt nr 10 Nasva Forell OÜ “Külmikauto soetamine”: Projekti_LÜHIKOKKUVÕT
6. Projekt nr 14 Carest OÜ “Halgudetootmise teenuse tarbeks tehnika soetamine”: Projekti_LÜHIKOKKUVÕTE

III tegevussuund

1. Projekt nr 13 FIE Kalle Kreis “Võrkaia sadama vasakpoolse kai ümberehitamine”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1

IV tegevussuund

1. Projekt nr 11 Saaremaa Vallavalitsus “Kalade koelmualade taastamine Saaremaal”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTE

V tegevussuund

1. Projekt nr 15 Kuressaare Kultuurivara “Kontserdid ja merekultuuri edendavad tegevused Kuressaares”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1
2. Projekt nr 16 MTÜ Saarte Kalurite Ühing “Filmikogumik Saaremaa kalurite ajaloost”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_Saarte Kalurite Ühign MTÜ
3. Projekt nr 17 MTÜ Turja Kalastajate Selts “Turja kalasadama kasutustingimuste parendamine ja atraktiivsuse tõstmine.”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_Turja

2019. a I taotlusvooru üldine paremusjärjestus: 2019_1_taotlusvooru_projektide_üldine_paremusjärjestus

2018. a II taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

 I tegevussuund

Projekt nr 2 OÜ VRHL “Tõstukite soetamine”: Projekti_LÜHIKOKKUVÕTE_VRHL
Projekt nr 6 FIE Veiko Tuulik “Isotermilise kaubiku ja paadihaagise ostmine”: V.Tuulik_projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 7 OÜ Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus “Kalandustoodete käitlemisega seotud jääpuurmasina ostmine”: Projekti_LÜHIKOKKUVÕTE_Pähkla_Vähi_ja_Kalakasvatus

II tegevussuund

Projekt nr 5 FIE Anre Prei “Tööjaam”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1

III tegevussuund
Projekt nr 4 MTÜ Sõrvemaa Arengu Ühing “Kaldakindlustuse rajamine”: Lühikokkuvõte

IV tegevussuund (tegevussuunda taotluseid ei esitatud)
V tegevussuund

Projekt nr 3 MTÜ Saarte Traallaevade Omanike Ühing “Telkide soetamine”: Lühikokkuvõte
Projekt nr 8 Kuressaare Kultuurivara “Kuressaare Merepäevad Saaremaa väikesadamates”: Lühikokkuvõte_Kuressaare_Kultuurivara
Projekt nr 9 MTÜ Eesti Kalurite Liit “Õpituba “Kena Kala” nooremale kooliastmele”: Lühikokkuvõte_Eesti_Kalurite_Liit

Üldine paremusjärjestus: 2018_2_taotlusvooru_üldine_paremusjärjestus

2018. a I taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

I tegevussuund
Projekt nr 15 OÜ Goldfish “Kalatöötlemisseadmete soetamine”: 1_Projektilühikokkuvõte Goldfish OÜ

II tegevussuund
Projekt nr 1 OÜ Ula- Hansu Talu “Traktori ja lintsaeraami ostmine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 2 OÜ Tihemetsa Kala “Söögisaali soojustamine”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1
Projekt nr 9 OÜ Vika VKN “Ruloonpressi 6350 SC14N Kverneland ja kiletaja SIPMA OS 7531 soetamine”: Projekti lühikokkuvõte Vika VKN OÜ
Projekt nr 10 OÜ Tiitser “Külmutusauto OÜ Tiitser”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTE
Projekt nr 14 OÜ Silmussaba “Halupakendaja”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE
Projekt nr 21 OÜ Vana- Tooma Talu “Kalapüügiturismi arendamine Saaremaal”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE – Kalapüügiturismi arendamine Saaremal

III tegevussund
Projekt nr 11 Saaremaa Vallavalitsus “Nasva jõesadama rekonstrueerimise II etapp”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1
Projekt nr 16 FIE Kalle Kreis “Võrkaia sadama parempoolse kai ümberehitamine”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1

IV tegevussuund
Projekt nr 18 Muhu Vallavalitsus “Koelmualade taastamine Muhu vallas”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1

V tegevussuund

Projekt nr 6 MTÜ Mäebe Rannaselts “Mäebe rannakalurite ja kogukonna köök”: Projekti-MÄEBE KOGUKONNA JA RANNAKALURITE KÖÖK-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1

Projekt nr 7 MTÜ Laagri Elamus “Lastelaagrile sportliku merevarustuse soetamine”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE

Üldine paremusjärjestus: 2018_1_taotlusvooru_üldine_ paremusjärjestus

2017. a II taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

Üldine paremusjärjestus: 2017_II_taotlusvooru_üldine_paremusjärjestus

I tegevussuund

Projekt nr 8 OÜ Freshfish “Kala jahutus – ja sügavkülmkambri soetamine”: Projekti-lühikokkuvõte

Projekt nr 14 OÜ Pähkla Vähi- ja kalakasvatus “Kalandustoodete käitlemise ja tootearendusega seotud seadmete ning kaubik-külmiku ostmine”: Projekti-lühikokkuvõte

II tegevussuund

Projekt nr 3 FIE Reimo Saarkoppel “Paadihaagise soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 5 FIE Tambet Oll “Saeraami ja haagise soetamine”: Tambet Oll FIE lühikokkuvõte
Projekt nr 7 FIE Arvo Kullapere “Jalgrataste rent Vilsandi saarel”: A.Kullapere_projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 9 FIE Aavo Lonks “Traktor Belarus 1025.5 ostmine”: Projekti-lühikokkuvõte_vorm
Projekt nr 12 FIE Andres Kirs “Masinate ost mööbli valmistamiseks”: A.Kirs_projekti_lühikokkuvõte

III tegevussuund

Projekt nr 13 Kuressaare Linnavalitsus “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd”: Tori_jõesadam_projekti_lühikokkuvõte

2017. a I taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

EMKF meetme 3.3. toetuse saajad seisuga 22. 07. 2017. a: Toetuste_määramise_otsus_2017_I _voor

Üldine paremusjärjestus: 2017_I_taotlusvooru_üldine_paremusjärjestus

I tegevussuund

Projekt nr 17 OÜ Sepa Kala “Värske kala hoiustamise seadmete soetamine”: Taotluse_lühikokkuvõte

II tegevussuund

Projekt nr 4 FIE Madis Sepp „B- kategooria väikekaubiku soetamine väljaspool kalandussektorit paremate töövõimaluste leidmiseks”: Taotluse_lühikokkuvõte
Projekt nr 7 Nasva Forell OÜ „Keevitusseadme soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 12 OÜ Merekala „Paadihaagise ostmine“: Taotluse_lühikokkuvõte
Projekt nr 13 FIE Kalle Kreis „Paadikuur“: Projekti-lühikokkuvõte_paadikuur

III tegevussuund

Projekt nr 1 MTÜ Kungla Sadam „Kungla sadama akvatooriumi süvendamine ja puhastamine ja kutselistele kaluritele püüniste hoiuruumi ehitamine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 14 KÜ Läätsa Rand „Läätsa paadisadama nõlvakindlustuste renoveerimine“:Projekti-lühikokkuvõte
Projekt nr 15 MTÜ Muratsi Kalur „Muratsi sadama rekonstrueerimine”: Lühikokkuvõte -Muratsi sadam
Projekt nr 16 MTÜ Turja Kalastajate Selts „Turja sadama rekonstrueerimine”: Projekti-lühikokkuvõte_vorm

V tegevussuund

Projekt nr 10 MTÜ Saarte Kalurite Ühing raamat „Meri aitab elada“: Projekti_lühikokkuvõte

2016. a taotlusvooru laekunud projektid

EMKF meetme 3.3. toetusesaajad seisuga 11. 05. 2017. a: EMKF_meetme_3.3_Toetuse_saajad_seisuga_ 11.05.17
Toetuste_määramise_otsus_2016_1
Toetuste_määramise_otsus_2016_2

Üldine paremusjärjestus:ÜLDINE_ PAREMUSJÄRJESTUS_2016

I tegevusuund

Projekt nr 7 FIE Reimo Saarkoppel “Jääpurumasina soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte_ Jääpurumasin
Projekt nr 13 FIE Kalle Kreis “Jääpurumasinate ja kiirjahutuskapi soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte_Jääpurumasi_kiirjahutuskapp

II tegevussuund
Projekt nr 1 FIE Tambet Oll “Metsavoehaagise, halumasina, mootorsae ja võsalõikuri soetamine tegevuste mitmekesistamiseks. Projekti-lühikokkuvõte Tambet Oll FIE
Projekt nr 3 FIE Vello Salong “Püüniste töökoja ruumile tööstusliku tõsteukse ostmine ja paigaldamine” Projekti-lühikokkuvõte V. Salong
Projekt nr 6 Nasva Forell OÜ “Sõiduauto haagise ja Devalt tööriista komplekti soetamine” Projekti-lühikokkuvõte

III tegevussuund
Projekt nr 5 MTÜ Minu Kodukant Sõrve “Mõntu väikelaevasadama ehituse II etapp” montu_kokkuvote
Projekt nr 9 Lääne- Saare Vallavalitsus “Nasva jõesadama rekonstrueerimise I etapp” Lühikokkuvõte – Nasva jõesadam

IV tegevussuund

2016. a vooru ei avatud

V tegevussuund

Projekt nr 10 MTÜ Kalurite Ühendus “Läätsa Rand” “Läätsa sadamahoone siseruumide kaasajastamine, amortiseerunud elektrisüsteemi väljavahetamine” Läätsa Projekti-lühikokkuvõte

EKF Meetme 4.1 toetatud projektid 2008-2013, terves Eestis :

EKF toetuse saajate nimekiri

2014 a I taotlusvooru hindamiskomisjoni paremusettepanek 22.04.2014  (juhatuse poolt kinnitatud)

Paremusjärjestus 2014 I TV

2014 a I taotlusvooru laekunud projektid:

Nr 1   Tihemetsa Kala OÜ, Turistide teenindamise ruumides vajamineva kütteseadme uuendamine, 1286.-1. Lühikokkuvõte Tihemetsa kala
Nr 2 Anre Prei FIE, Väikelaevade ja sadamate tehniline abi, 27 905,1 Eur  Nr 2 Lühikokkuvõte A. Prei
Nr 3 OÜ Islander, Kalaturismi arendamine Lääne-Saaremaal, 7309,79 Eur  3. Lühikokkuvõte Islander OÜ
Nr 4 Jalmar Raud FIE,  Esilaaduri, kopa ja silohaaratsi soetamine, 3376,8 Eur  nr 4.Lühikokkuvõte Jalmar Raud
Nr 5 Atla Kalur OÜ, Kalandusturismi arendamine Lümanda vallas, 6916,29 Eur Nr 5 Lühikokkuvõte AtlaKalur
Nr 6 Vana-Tooma talu OÜ, Sõrve kalapüügi- ja puhkeküla rajamine, 63901,33 Eur  Nr 6.Lühikokkuvõte – Vana-Tooma Talu OÜ
Nr 7 Anre Prei FIE, Vahase turismitalu, 8716,63 Eur Nr 7 Lühikokkuvõte A.Prei
Nr 8 MTÜ Ankur, Kohviku seadmed, 13538,7 Eur  Nr 8 Lühikokkuvõte Kohviku seadmed
Nr 9 MTÜ Ankur, Sammaskonsoolkraana, 18638,4 Eur Nr 9 Lühikokkuvõte Sammaskonsoolkraana
Nr 10 MTÜ Taaliku Sadam, Taaliku sadama rekonstrueerimise II etapp, 56808.-  Nr 10.Lühikokuvõte Taaliku sadam
Nr 11 Leisi vald, Soela sadama rekonstrueerimise III etapp- sadama vesivarustus ja nav.märgistus,  17024,25 Eur  Nr 11 Lühikokkuvõte Leisi
Nr 12 63 910Targo Tiidusalu FIE, Maaküttesüsteemi ja radiaatorite soetamine ning paigaldamine Merekivi puhkemajas,  14988.- Nr 12 Lühikokuvõte T.Tiidussalu
Nr 13 MTÜ Saarte Jahimeeste Selts,  Kalamaja paadisildumiskoha videovalvesüsteemi paigaldamine, 787,88 Eur  Nr 13 Lühikokkuvõte Saarte-Jahimeeste selts
Nr 14 Targo Tiidusalu FIE, Isotermilise veoki Isuzu D-MAX Doble CAB 2,5 TD-i ostmine, 18945.-  lühikokuvõte Targo Tiidussalu 14
Nr 15 Ula-Hansu talu OÜ, Väikeehitise soetamine, 7135,20 Eur  Nr 15 Lühikokkuvõte Ula-Hansu
Nr 16 Sõrvemaa Arengu Ühing MTÜ, Veesõidukite hoiukuur, 63 910.- Nr 16 Lühikokkuvõte SAÜ

«Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» projektikonkursile esitatud projektide üldine paremusjärjestus, KORDUVHINNATUD

Hindamiskomisjoni paremusjärjestus Meede 4.1 II taotlusfoor:

 1. «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» projektikonkursile esitatud projektide üldine paremusjärjestus
 2. Tegevussuund 1: „Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine”
 3. Tegevussuund 2: „Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine”
 4. Tegevussuund 3: „Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine”
 5. Tegevussuund 4: „Tegevuste mitmekesistamine”
 6. Tegevussuund 5: „Koolitustegevused”
 • 2013.a. II taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

 1. Väikelaevade ja sadamate tehniline abi
 2. Mõntu Väikelaevasadama ehituse I etapp
 3. Veesõidukite hoiukuur
 4. Turistide teenindamise ruumides vajamineva kütteseadme uuendamine Nr 5. Mitmekesistavat teenused, ratastraktori,esilaaduri, piikhaaratsi ja võsagiljotiini soetamine
 5. Mitmekesistavat teenused, ratastraktori,esilaaduri, piikhaaratsi ja võsagiljotiini soetamine
 6. Iotermilise jahutusega kaubiku Citroen Berlingo ostmine
 7. Taaliku sadama rekonstrueerimise II etapp
 8. Bremeni kalandusmessi Fish International 2014 külastamine
 9. Kalakuivatamise seadmete soetamine ja paigaldamine. Vaakumpakendaja isotermise kaubiku Renault Master ostmine
 10. Paadikuur-teenindushoone laiendamine
 11. Kaluriküla teemapark Mini Koguva sadama kohvikrestorani seadmed
 12.  Soela sadama rekonstrueerimise III etapp.sadama vesivarustus ja navigatsioonimärgistus
 13. Sõrve kalapüügi- ja puhkeküla rajamine
 14. Sõrve kalapüügi ja puhkeküla toitlustamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldus
 15. Väikeehitise soetamine
 16. Kalandusturismi arendamine Lümanda vallas
 17. annuleeritud taotlus
 18. Bremeni kalandusmessi Fish International 2014 külastamine
 19. Rannarahva keskuse rajamine
 20. Mõntu puhkeküla ehitustööde I etapp
 21. Jäämasina ja sügavkülmiku soetamine
 22. .OÜ Vika VKN majandustegevuse mitmekesistamine
 23. Raideri soetamine
 24. Halumasina soetamine
 • 2013.a. I taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

1. Höövelpaksusmasin DHM 530P

2. Seadmed ja tööriistad

3. Angaariukse soetamine, paigaldamine. Ukseava suurendamine

4. Taaliku sadama rekonstrueerimine I etapp

5. Sukeldumise erialakursus 15 osalejale

6. Halumasina soetamine

7. Laotõstuki ostmine. Ratastraktor Zetor – Fronterra HSX140 esilaadur ja piikhaarats

8. Lumesahk, tõstekopp, tõstukiga haagis-teisaldi

9. Mõntu sadama tuukrijaama sõiduki soetamine

10. Laadla puhkemaja III etapp

11. Läätsa sadamahoone osaline rekonstrueerimine

12. Sõudepaadi, haagise ja päästevarustuse soetamine kalaturismi edendamiseks

13. Kohviku seadmete soetamine

14. –

15. Sõrve Kalapüügi- ja Puhkeküla rajamine

16. Tutvumis- ja õppereis Trondheimi kalanduspiirkonda ja messi külastus

17. Koguva sadama majutushoone

18. –

19. Mobiilse ratastega suitsuahju soetamine

20. Mõntu sadama liinitulesüsteemide vahetus ja liinitulede hooldustee rajamine

21. Majutusait

22. Soela sadama rekonstrueerimine II etapp

23. Soela sadama rekonstrueerimine – ujuvkai ehitus

meede 4.1. 2013.a. I taotlusvooru projektide üldine paremusjärjestus

 • 2012.a IV taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Projekt nr. 1 „Külmutatud marjade puhastusliini soetamine“
Projekt nr. 2 „ Teenindushoone uuendamine / laiendamine“
Projekt nr. 3 „ Otseturustuskeskuse ehitamine“
Projekt nr. 4  „ Köögiseadmete soetamine Mõntu sadamasse“
Projekt nr. 6 „ Muhu Kalapood Liival“
2012 IV taotlusvooru paremusjärjestus

 • 2012.a III taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Projekt nr 1 „Roostevaba suitsuahju soetamine“
Projekt nr 2 „Tuukrijaama loomine Mõntu sadamasse”
2012 III taotlusvooru paremusjärjestus

 • 2012.a II taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Projekt nr 1 „Köögimikseri ja teler-ekraani soetamine

Projekt nr 2 „Roostevaba suitsuahju soetamine“

Projekt nr 3 „Soomustamise seadme soetamine“

2012 II taotlusvooru paremusjärjestus

 • 2012.a I taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Sõrve kalapüügi – ja puhkeküla kämpingumaja I ehitus ja teenindushoone II-korruse väljaehitus majutusruumideks

Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja ehitamine

Meekäitlemisinventari ja selle hoidmiseks teisaldatava abihoone soetamine

Kallaste kalasadama rekonstrueerimistööde I etapp

Võrkaia kalasadama rekonstrueerimistööde I etapp

Traktori haagise, mootorsae ja tõstuki lisaseadmete ostmine

Kala ja kalatoodete käitlemisseadmete soetamine

Triigi sadamas asuva baarihoone külalistemajaks rekonstrueerimine

Mahemee tootmiseks seadmete soetamine

Rannaaugu sadama rekonstrueerimine III etapp

Tutvumisreis kalandusturismi turundamise eesmärgil

Soela sadama rekonstrueerimise I etapp – hüdrotehnilised rajatised

Soela sadama rekonstrueerimine – ujuvkai ehitus   

Töötlemisseadme soetamine

Roopa sadama sõiduala laiendamine

Kalakuivatushoone rajamine, vaakumpakendaja ja kaalu soetamine

Papissaare kalasadama rekonstrueerimine  I etapp

Metsaveokäru ja metsasaag

Atla sadama rekonstrueerimine III etapp   

Koguva sadama ehitustööd, kondiitri-leti ja tööviitade soetamine

Taaliku sadama rekonstrueerimise I etapp

2012.a. I vooru paremusjärjestuse ettepanek

 • 2011.a. IV taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted:

 1. Projekt nr 1 “Sõrve kalapüügi- ja puhkeküla kämpingumaja -II, teed ja parkla”
 2. Projekt nr 2 “Mee tootmiseks vajalike seadmete ja teisaldatava abihoone soetamine”
 3. Projekt nr 3 “Turistide teenindamiseks laevakujulise terrassi rajamine”
 4. Projekt nr 4 “Koguva sadama kohvik, laste mänguväljak ja sõudepaadid”
 5. Projekt nr 5 “Kungla sadama sõudepaadi soetamine koos varustusega”
 6. Projekt nr 6 “Teisaldatava suitsuahju soetamine”
 7. Projekt nr 7 “Kalduranna kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine”
 8. Projekt nr 8 “Sõudepaadi ja päästevarustuse soetamine”
 9. Projekt nr 9 “Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja ehitamine II etapp, sõudepaadi ja paadikäru soetamine”
 10. Projekt nr 11 “Kaubakala eeltöötlemisruumide ehitamine”
 11. 2011.a. IV taotlusvooru projektide paremusjärjestus
 • 2011 aasta III taotlusvooru projektide lühikirjeldused:

 1. Lühikokkuvõte FIE Jalmar Raud
 2. Laadla projekti lühikokkuvõte
 • 2011. aasta II taotlusvooru projektide lühikirjeldused:

 1. Köögiseadmed FIE A. Käesel
 2. Veteko OÜ esmatöötlemisseade
 3. FIE Madis Sepp – metsatehnika
 4. Arowana OÜ töötlemisseade
 5. Puhkemaja uuendamine OÜ Vesitüki
 6. Kütepuude valmistamine FIE A. Heinmaa
 7. Külmikveok ja müügikiosk FIE A. Aas
 8. Kalatöötlemisseade FIE A. Prii
 9. Laotõstuk FIE M. Selberg
 10. Paat ja haagis FIE M. Selberg

Projektide paremusjärjestus 2011.a. II voor

 • 2011. aasta I taotlusvooru projektide lühikirjeldused:

 1. Atla sadam II etapp
 2. Rannaaugu sadam II etapp
 3. Läätsa sadam
 4. Kaunispe sadam II etapp

Projektide paremusjärjestus 2011.a. I voor

 • 2010.a. IV taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. Käesel arvuti
 2. MTÜ Ankur paargu
 3. OÜ Tehumardi ERR jahekapp
 4. Projektide paremusjärjestus 2010a.IV voor
 • 2010.a. III taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. Tinurek
 2. Projektide paremusjärjestus 2010a. III voor
 • 2010.a. II taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. Projektide lühikirjeldused

Projektide paremusjärjestus 2010 II voor 04.06

 • 2010.a. I taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. projektid 31.03.2010.pdf
 2. Salme jõe paadisadam.pdf
 3. Puhkemaja.pdf
 4. Kala- ja mereturismi giidide koolitus.pdf
 5. MTÜ Vahuranna.pdf
 6. Kungla sadam.pdf
 7. Kaavi vesiviljelus.pdf
 8. Atla sadama rekonstrueerimine 01.04.pdf

26.03.2010.hindamiskomisjoni liikmete hindamislehtede alusel koostatud  projektide  üldine paremusjärjestus ja tegevussuundade kaupa

 • 2009.a. I vooru projektide lühikirjeldused:

 1. HK kala jahutuskamber  MTÜ Ankur
 2. HK töö dok AUTO VESITÜKI
 3. HK töö dok KAUNISPE
 4. HK töö dok KOOLITUS
 5. HK töö dok LÄÄTSA
 6. HK töö dok MAJUTUS VESITÜKI
 7. HK töö dok VANA-TOOMA
 8. HK töö dok turistide teen. vajaliku laste atr.