Lugemist

Lossimiskogused 2016 – .. tabel: Lossimised_2016_…._koond

Lossimiskogused 2016- … graafikud: Lossimised graafikutena 2016_2023

Püügivahendi parendamise määrus: M_31_2024

Püügivahendi parendamise määruse seletuskiri: SK_31_2024

Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2022.- 2024. aastal: Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2022.- 2024. aastal

Eesti kalandussektori kohta andmete kogumise riikliku töökava täitmine 2022-2024 aastal (2022): Eesti kalandussektori kohta andmete kogumise riikliku töökava täitmine 2022-2024 aastal (Keskkonnaministeerium, 2022)

Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuring: Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuring (2019)_0

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027, EESTI:Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027

Püügikoormuste kohandamine: Projekti Püügikoormuste kohandamine lõpparuanne

Eesti mereala keskkonnaseisundi hinnang: Eesti mereala keskkonnaseisundi hindamise aruanne

Vesiviljelus Eesti merealal: alusandmed ja uuringud, 2020: Vesiviljelus Eesti merealal

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030: Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030

Eesti energiamajanduse arengukava 2030: enmak_2030

Eesti digiühiskonna 2030 arengukava: Digiühiskonnna ARENGUKAVA_13.12.2021

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035: Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035

Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Eesti21”: se21_est_web_1

Regionaalse arengu tegevuskava: Regionaalse arengu tegevuskava (RETK)

Üleriigiline planeering Eesti 2030: üleriigiline planeering_2030

EMKVF rakenduskava 2021-2030: emkvf-2021-rakenduskava-2022-12-08

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030: poka-2030-taistekst

Regionaalpoliitika programm 2022-2025_: Rahandusministeerium

Kala ja kalatoodete tarbimine: Eesti Konjuktuuriinstituut, 2022

Ettevotluskeskkonna programm 2023-2026

Rannakalurite elu sai raamatuks: Saarte Hääl, 20. 12. 2017

Saaremaa rannakalurite näguripäevad on läbi: Margus Muld, ERR, 09. 07. 2017

Eesti kala on tõeliselt tervislik: Els Ulman- Kuuskman Postimees, Maa Elu 01. 09. 2016 

Kaluritepäev tõi Mõntu sadama rahvast täis Saarte Hääl 12. 07. 2016

20 000 eurot maksnud pidu vaimustas tuhandeid inimesi Meie Maa 12. 07. 2016

Kaluritepäeva gastronoomiline eelmäng Nasval Saarte Hääl 09. 07. 2016

Rannakalandusele 4,5 miljonit eurot Saarte Hääl 22. 04. 2016

Saaremaa Kalurite päeva asub korraldama Saarte Kalandus Saarlane 11. 03. 2016

Uue perioodi prioriteet on Nasva sadam  Saarte Hääl 04.11.2015

Saarte Kalandus süüdistab vallavolinikku valetamises  Saarte Hääl, 05.07.2014

Ukraina turu madalseis kalatöötlejaid ei hirmuta  Saarte Hääl, 28.05.2014

Pria võib Atla sadama buldooseriga kokku lükata Saarte Hääl, 17.05.2014

Pria võib kogu Atla toetuse tagasi küsida Saarte Hääl, 10.05.2014

Kestab lesta- ja haugipüügi keeluaeg Saarte Hääl 04.03.2014

Saaremaale koostatakse uus kalandusstrateegia Saarte Hääl 11.02.2014

Euroopa uus kalanduspoliitika saarlastele midagi eriti uut ei paku Saarte Hääl 29.11.2013

Saarerahvas peaks ikka kala sööma Saarte Hääl 27.11.2013

Mardilaupäeval avatud Soela sadamas on 42 paadikohta Saarte Hääl 12.11.2013

Saaremaa sai oma kandidaadid väikesadamate võrgustikku Saarte Hääl 10.08.2013