Kes me oleme

Mittetulundusühing Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine.

Perioodil 2021–2027 toetab Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika rakendamist Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond. Fondi vahendite abil saab soodustada kalandussektori arengut ning kohanemist sektori struktuursete muutustega. See omakorda aitab tõsta Eesti kalanduse konkurentsivõimet ja kalurite sissetulekut.

Euroopa Liidu Ühine Kalanduspoliitika (ÜKP)

EMKVF rakenduskava: emkvf-2021-rakenduskava-2022-12-08

 MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks, kes jagavad organisatsiooni eesmärke ning põhiväärtuseid.