Month: detsember 2017

Raamatu “Meri aitab elada” tutvustamine

Kolmapäeval, 27. detsembril kell 15.00 toimub Nasva klubis Hillar Lipu raamatu “Meri aitab elada” tutvustamine
Päevakava

1. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse esimehe Jüri Saare ja raamatu ilmumise projektijuhi Õie Õlli avasõnad.
2. Kirjanik Ülo Tuuliku mõtisklusi kalurite tööst. Dokumentaalfilmi “Meretöö”, 1982 vaatame.

3. Fotode arhiveerimine ja taastamine. (Antud projekti raames taastati 103 ja korrastati 175 fotot)

4. Hillar Lipp räägib raamatu koostamise loo – põnev lugu, kaunid pildid ja palju informatsiooni.
5. Raamatu ilmumisele ja valmimisele kaasaaitajate tänamine.

Raamat on välja antud EMKF meetme 3.3. toel
Üritus toimub EMKF meetme 3.2. toel

Sitsiilia kalanduspiirkonna õppereisi eelinfo

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse.“
Toimumisaeg: 20. – 28. märts 2018. a (s.h. kaks ööbimist Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Sitsiilia kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 2 esindajat ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15 inimest).
Koostööprojekti elluviimise asukoht:
Sitsiilia kalanduspiirkonnad: Catania – Agrigento – Sciacca – Trapan.

Osalejate arv: 15

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 11. jaanuaril 2018. a algusega kell 13. 00 Spaa Hotell Meri Abruka konverentsisaalis (Pargi 16, Kuressaare).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava muudatuse heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava muudatuste kavand on leitav: https://www.saartekalandus.ee/?p=3337

2.Ühingu liikmete registreeritud sõnavõtud (sõnavõtud palume registreerida hiljemalt 05. 01. 2017. a).

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- eurose kordushindamisele esitatud projektitoetuse taotluse arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Kohalt algatatud küsimused.

5. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 10. aastapäeva tähistamine.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest