Month: märts 2017

Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva küla, Lääne-Saare vald)

Osalejare registreerimine 13.00 – 13.50, palume kohale tulla õigeaegselt!

Päevakord:

1. 2016. a majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

2. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava muutmine. Leitav: https://www.saartekalandus.ee/?p=2512

6. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest

2017. a I vooru laekunud taotlused

2017. a I taotlusvooru laekus 19 projektitoetuse taotlust (üks taotlus jõudis kohale postipakiga 06. 03. 2017. a ja kandis 28. 02. 2017. a kuupäeva templit), millega taotletakse toetust kogusummas
 1 005 100,08 €.
Esitatud taotlused tegevussuundade lõikes:
I tegevussuunda „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine“ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 214 892,57 €
II tegevussuunda „Majandustegevuse mitmekesistamine“ laekus seitse (7) taotlust kogusummas 252 661,66 €
III tegevussuunda „Kalasadamate uuendamine“ laekus viis (5) taotlust kogusummas 279 922,07 €
IV tegevussuunda „Koelmualade loomine ja taastamine“ laekus üks (1) taotlus summas 1800,- €
V tegevussuunda “Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine„ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 255 823,78 €