Month: mai 2023

Üldkoosoleku ja arengustrateegia kaasamiskoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub neljapäeval, 15. juunil 2023. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus 2022. majandusaasta aruande s.h. revidendi aruande kinnitamine.

2. Kohalt algatatud küsimused.

Sündmust toetab EMKF meede 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus”

Peale üldkoosolekut toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik kaasamiskoosolek.

1. Ettepanekute tegemine arengustrateegiasse lisatavate sadamate osas.

2. Kutselise rannakalanduse hetkeseis Saare maakonnas.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727, e- post tegevjuht@saartekalandus.ee