Month: veebruar 2019

Islandi õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus on koostöös MTÜ-ga Virumaa Rannakalurite Ühing plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Islandile“
Toimumisaeg: 03. – 08. 06. 2019. a.
Koostööprojekti eesmärk: koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Islandi kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik rannakalndus, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Islandi kogemusega tutvumine on oluline seetõttu, et Islandil on loodud üks maailma kõige kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on orienteeritud jätkusuutlikele püükidele, vastustustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi kaitsele. Kalatööstuse toodang on Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid.
Sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Islandi erinevad kalanduspiirkonnad.
Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Alates 15. aprillist kuni 22. aprillini 2019. a (pikendatud 25. aprillini) on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Islandi kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb esmaspäeval, 22. aprillil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.