Meie juhatus

mittetulundusühingu Saarte Kalandus 17. 11. 2023. a üldkoosolekul valitud juhatus

Jrk nr Ees- ja perekonnnanimi Telefon e-post
1 Aadu Grepp 505 3265 aadu.grepp@gmail.com
2 Merika Laid 503 3238 merika@sfe.ee
3 Merike Liiv 526 8611 merike.liiv@gmail.com
4 Mihkel Undrest, juhatuse esimees 514 5578 mihkel@undrest.ee
5 Tambet Oll 5342 2457 olltambet@online.ee
6 Tiina Mai 526 5511 tiina.mai@hotmail.com
7 Vello Salong 511 6751 vellosalong@gmail.com
 MTÜ tegevust kontrollib revident.
MTÜ igapäevategevust juhib tegevjuht Heino Vipp, tel 5694 7288, e- post tegevjuht@saartekalandus.ee