Meie juhatus

mittetulundusühingu Saarte Kalandus 08. 07. 2020. a üldkoosolekul valitud juhatus

Jrk nr Ees- ja perekonnanimi Huvi
grupp
Telefon e- posti aadress

 

1. Aadu Grepp 5 505 3265 aadu.grepp@gmail.com

 

2. Jaan Leivategija, juhatuse esimees 5 516 8616 jaan.leivategija@saaremaavald.ee

 

3. Kalle Lasn 2 5693 7105 kalle.lasn@mail.ee

 

4. Merika Laid 4 503 3238 merika@sfe.ee

 

5. Mihkel Undrest 5 514 5578 mihkel@undrest.ee

 

6. Tambet Oll 2 5342 2457 olltambet@online.ee

 

7. Tiina Mai 5 526 5511 tiina.mai@hotmail.com

 

8. Tõnis Tasane 2 5698 1442 tonis.tasane@rescue.ee

 

9. Vello Salong 2 511 6751 vellosalong@gmail.com

 

 MTÜ tegevust kontrollib revident.
MTÜ igapäevategevust juhib tegevjuht Heino Vipp, tel 5694 7288, e- post tegevjuht@saartekalandus.ee