Month: märts 2023

Kalapüügipiirangute arutelu

Ootame huvilisi osalema teisipäeval, 28. märtsil Orissaare teenuskeskuse saalis (Kuivastu mnt 33 ) algusega kell 12.00 toimuvale kalapüügipiirangute teemalisele arutelule.
Osalevad ka TÜ Eesti Mereinstituudi teadlased ja KKMi Kalavarude osakonna esindajad.
Arutleda on vaja Väikese väina piirangute, Lääne- Saaremaa piirangute ja Põlduste jõe piirangute üle.

Algas konkurss “Aasta kalandustegu 2022”

Kalanduse teabekeskus kuulutas välja konkursi “Aasta kalandustegu 2022”, väärtustamaks Eestile olulisi kalandustegusid ja nende tegijaid.

Konkursi tingimustega saab tutvuda ja kandidaate esitada kalandusteo veebilehel.

Kalandusteo rahva lemmiku tiitli pälvib 2022. aastal tehtud, alustatud või lõpule viidud tegu, mis:

  • toetab kalanduse edendamist või kestlikkust,
  • edendab kalanduse uurimist või kalandustraditsioonide säilimist,
  • toetab kalavarude kaitset ja säilimist,
  • suurendab kalanduse head kuvandit ja kala kui kasuliku toiduaine tarbimist,
  • väärtustab kalandusalast õppetööd või õppimist.

Kutsume teid esitama kandidaate kalandusteo rahva lemmiku tiitlile hiljemalt 31. märtsil. Igaüks saab esitada kuni kolm kandidaati.
Konkursile võib esitada endagi tegemisi, mis väärivad aasta kalandusteo tiitlit.
Rahvahääletuse algusest teavitab Kalanduse teabekeskus teabekeskuse Facebookis, kalandusteo veebilehel ja e-kirjaga.

Aasta kalandusteo auhinnad antakse üle avatud kalasadamate päeval Leppneeme kalasadamas 29. aprillil.

Kalandustegu bänner