Month: märts 2020

Taotlusvooru edasilükkamine

Eile, 16. 03. 2020. a toimunud e- koosolekul võttis MTÜ Saarte Kalandus juhatus vastu otsuse lükata edasi 06. 04. 2020. a algama pidanud EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvoor.
Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil on vajalik edasi lükata meie ühingu EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine, hetkel teadmata tähtajaks. Taotluste menetlemine on seotud erinevate koosolekute läbiviimisega, mille korraldamine on keelatud ja, mis ei võimalda e- vormis läbiviimist. Vooru avamise uued tähtajad saab juhatus otsustada kui olukord on normaliseerunud. Büroo informeerib liikmeid ja avalikkust taotlusvooru avamisest jooksvalt liikmelisti, kodulehe ja ajakirjanduse vahendusel. Olge hoitud ja terved!

Büroo on külastusteks suletud

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra väljakuulutamisega on MTÜ Saarte Kalandus büroo alates 16. 03. 2020. a külastajatele  suletud. EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotluste nõustamise osas  ja muudes kalandusvaldkonna küsimustes palume helistada telefonidel 5694 7288 (Heino Vipp, tegevjuht) ja 5690 7727 (Hille Tänak- Helde, referent), või kirjutage e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee. Olge terved!

Juhatuse e- koosolek

MTÜ Saarte Kalandus erakorraline e- koosolek toimub 16. 03. 2020. a järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2020. a I taotlusvooru läbiviimise edasilükkamine.
2. MTÜ Saarte Kalandus 2019. a büroo ja juhatuse tegevusaruande kinnitamine.

Piirkondlik teabepäev / TEABEPÄEVA EI TOIMU!

NB! Teabepäev jääb seoses COVID-19 viirusesse nakatumise ohuga ära. Klubi juhataja on võtnud vastu otsuse üritusi mitte korraldada, lähtudes Saaremaa vallavalitsuse otsusest ära  jätta kõik rahvakogunemised ja üritused, millised on suurema osalejate arvuga, kui 100. Kuigi korraldus puudutab üritusi alates 100 osalejast soovitab vallavalitsuse esindaja võimalusel ära jätta kõik kogunemised. PROJEKTITOETUSE TAOTLEMISE VÕIMALUSI TUTVUSTAV TEAVE EDASTATAKSE LIIKMELISTI JA ON LEITAV KODULEHEL

13. märtsil 2020. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Päevakava: 13. märts 2020 teabepäeva_päevakava_täiendatud

“Otsides võimalusi vähendada auli ja teiste sukelduvate merelindude tahtmatut püüdmist Läänemere nakkevõrgupüügil”

Taotluse_võimaluste_tutvustamine_2020_I_Taotlusvoor