Month: mai 2018

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse korraline koosolek toimub esmaspäeval, 28. 05. 2018. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I, II, ja IV tegevussuunda esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse hindamine ja hindamiskomisjoni hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I, II ja IV tegevussuunda esitatud kuni 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I ja II tegevussuunda esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.

5. Saaremaa valla 2019 – 2030 arengukavasse lisatavad sadamad.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Juhatus ootab ühingu liikmete küsimusi ja ettepanekuid e- posti aadressil: juhatus@saartekalandus.ee

 

Hindamiskomisjoni koosolek

EMKF meetme 3.3. 2018. a I taotlusvooru esitatud I, II ja IV tegevussuuna projektitoetuse taotluste hindamise koosolek toimub kolmapäeval,  23. mail algusega kell 09.00 kalanduse büroos Tallinna 30.

Hindamiskomisjoni valimine

MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku konkursi EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste hindamise hindamiskomisjoni valimiseks. Oodatud on ettepanekud järgmiste erialaspetsialistide leidmiseks: kalandusvaldkond, ettevõtluse arendamine, ehitusvaldkond, avalik haldus, sadamate haldus, laevaehitus, rahandus. Oodatud on ühingu liikmete ettepanekud eelnimetatud valdkonna spetsialistide leidmiseks. Kandideerimisettepanekud palume esitada hiljemalt 04. 06. 2018. a.

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 07. juunil 2018. a algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine (majandusaasta aruanne on leitav ühingu kodulehel:https://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/2017_majandusaasta_aruanne.pdf .

2. Hindamiskomisjoni valimine. (2018. a rakenduskava B osa muudatuse”Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri” kinnitamine)

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee