Hindamiskomisjoni valimine

MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku konkursi EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste hindamise hindamiskomisjoni valimiseks. Oodatud on ettepanekud järgmiste erialaspetsialistide leidmiseks: kalandusvaldkond, ettevõtluse arendamine, ehitusvaldkond, avalik haldus, sadamate haldus, laevaehitus, rahandus. Oodatud on ühingu liikmete ettepanekud eelnimetatud valdkonna spetsialistide leidmiseks. Kandideerimisettepanekud palume esitada hiljemalt 04. 06. 2018. a.