Month: mai 2024

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub esmaspäeval, 17. juunil 2024. a algusega kell 17.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 16.15 -16.45

Päevakord

  1. MTÜ Saarte Kalandus 2023. majandusaasta aruande s.h. revidendi aruande kinnitamine.
  2. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKVF meetme vahendite toel

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte kalandus juhatuse koosolek toimub 07. mail 2024. a algusega kell 14.00 ühingu büroos.

  1. MTÜ Saarte Kalandus 2023. a majandusaasta aruande ja revisjoni aruande üldkoosolekule kinnitamiseks edastamine.
  2. Ülevaade MTÜ Saarte Kalandus hetkeolukorrast ja tuleviku perspektiividest.
  3. MTÜ Saarte Kalandus liikmemaksuvõlglaste ühingu liikmest väljaarvamine ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
  4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
  5. Kohalt algatatud küsimused.