Month: jaanuar 2019

2019. a I taotlusvooru avamine

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2019. a I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 18. – 22. 02. 2019. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine_2019_1

Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad SIIT

Teave meetme kohta PRIA kodulehel

Taotlusvooru esitati kokku 17 projektitoetuse taotlust kogusummas 768 305,24 € s.h. toetuse suurus 600 245,44 € ja omaosalus 168 059,80 €.
Ülevaade taotlustest tegevussuundade lõikes: 2019_1_taotlusvooru_projektide_ülevaade