Month: detsember 2018

Piirkondlik teabepäev

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotlemise võimalusi tutvustav piirkondlik teabepäev toimub 11. 01. 2019. a algusega kell 12.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53). Projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda tutvustab MEM-i Kalanduse arengu büroo nõunik Liis Reinma. Teabepäeval antaks ülevaade ka arengustrateegia rakendamise seisust. 11.01.2019_teabepäev_päevakava