Month: märts 2019

Ungari- Austria õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus koostöös MTÜ-ga Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu on plaanis ellu viia koostööprojekt nimega  „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Ungari ja Austria kalandust tutvustav koolitusreis.“

Toimumisaeg: (29) 30. juuli kuni 06. august 2019. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Ungari ja Austria erinevate kalanduse piirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Samuti kalandus tegevuste mitmekesistamine ja turismi arendamine.

Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Ungaris Balatoni, Valencei  ja Austrias Neusiedleri järvede ümbrus ja järved.

Alates 19. juunist kuni 28. juunini 2019. a on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Ungari ja Austria kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb reedel, 28. juunil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.

Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Üldkoosoleku teade

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolekule toimub reedel, 12. 04. 2019. algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine 12.00 – 12.50. Palume õigeaegselt kohale tulla! Päevakorra leiab siit: 12.04.2019_ÜK_Päevkord

2018. a majandusaasta aruanne: Majandusaasta_ aruanne _2018

2018. a revisjoniaruanne: 2018_ REVISJONIARUANNE

Arengustrateegia  ja selle Lisa nr 7 muudatusettepanekud (kooskõlastatud PRIA-ga 04. 04. 2019. a ):

Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2019_PROJEKT

Strateegia Lisa 7_muudatusettepanekud_2019_PROJEKT

2019. a rakenduskava muudatused: RakenduskavaAR_2019_MUUTMINE_KAVAND