Month: märts 2018

2018. a I taotlusvoor

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2018. a  I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 23. – 26. 04. 2018. a järgmistes tegevussuundades:Taotluste_vastuvõtmine_2018_I_voor

Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad siit: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Esitatud projektitoetuse taotlused enne hindamist: 2018_1_vooru_esitatud_projektitoetuse_taotlused

Esitatud projektitoetuse taotlused peale hindamist:2018_I_voor_peale_hindamist_I_II_IV_tegevussuund

Piirkondlik teabepäev

06. aprillil 2018. a kell 10.00 – 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Lektorid: Liis Reinma (Maaeluministeeriumi Kalanduse arengu büroo nõunik) – tutvustab projektitoetuse taotlemise võimalusi EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” määruse kontekstis.

Keidi Kõiv (OÜ Stricton jurist- nõustaja) – tutvustab riigihangete seaduse olulisemaid muudatusi ja räägib riigihangetest toetuse taotlemisel.

06.04.2018_teabepäev_päevakava

Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel