Day: 8. märts 2018

Piirkondlik teabepäev

06. aprillil 2018. a kell 10.00 – 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Lektorid: Liis Reinma (Maaeluministeeriumi Kalanduse arengu büroo nõunik) – tutvustab projektitoetuse taotlemise võimalusi EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” määruse kontekstis.

Keidi Kõiv (OÜ Stricton jurist- nõustaja) – tutvustab riigihangete seaduse olulisemaid muudatusi ja räägib riigihangetest toetuse taotlemisel.

06.04.2018_teabepäev_päevakava

Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel