Month: jaanuar 2022

Piirkondlik teabepäev ja uue arengustrateegia avaliku arutelu koosolek

11. veebruaril 2022. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) MTÜ Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse EMKF meetme 3.3. 2022. a taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.
Peale teabepäeva, algusega kell 14.30 toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik arutelukoosolek. Strateegia koosolekut juhatab Aado Keskpaik (OÜ Cumulus Consulting).

MTÜ Saarte Kalandus palub teil seoses uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamisega  mõelda ja vastata järgmistele küsimustele:

  1. Milliste tegevustega jätkamist peate esmatähtsaks ja millised tegevused võiks lõpetada?
  2. Milliseid uusi tegevusi võiks kavandada?
  3. Kas võiks midagi muuta Saarte Kalanduse töökorralduses?

Info ja eelregistreerimine tel 5690 7727 või e-post: tegevjuht@saartekalandus.ee

Teabepäev ja koosolek toimuvad EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel.

Teabepäevast ja arengustrateegia koosolekust on võimalik osa võtta ka Skype teel: https://join.skype.com/Fb0J9alwU7ja