Month: aprill 2018

Avatud kalasadamate päev -28. aprillil

Saaremaa kalanduspiirkonnas toimub avatud kalasadamate päev Saaremaal, Nasva jõesadamas ja Ruhnu saarel, Ringsu sadamas.

Info: https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2018#programmid

Avatud kalasadamate päeva raames toimub Nasva kalasadama kail õngitsemisvõistluse “Nasva Särg 2018.”
Võistupüük toimub Nasva jõesadama kail 11.00 – 13.00, osalejate registreerimine sealsamas 10.15-10.45.
Osalema on oodatud kõik harrastuspüügi huvilised, osalustasu ei ole.
Paremaid ootavad auhinnad. Õngitsemisvõistluse reglement: Nasva_Särg_2018_REGLEMENT

Õngitsemisvõistluse tulemused: Nasva_Särg_2018_võistlusprotokoll_üldarvestus

Nasva_Särg_2018_protokoll

Printreklaam12.04

 

Teabepäev kalanduse õigusaktidest

13. aprillil 2018. a algusega kell 13.00 (tervituskohv ja registreerimine kell 12.45) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) kalanduse valdkonna õigusakte tutvustav teabepäev.

Osalema on oodatud Saaremaa kutselised kalurid ja kalandusettevõtjad, harrastuskalastajad, valdkondlike ametiasutuste esindajad, kõik huvilised.

Käsitletavad teemad

Määruse „Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste ehitus

Kala müük lõpptarbijale sadamas – Keskkonnainspektsiooni esindajad

Kalapüügivõimalused aastal 2018. a.
Kalapüügieeskirja sätete tutvustamine. Küsimused ja vastused – Keskkonnaministeeriumi esindajad

Väikestes kogustes kalamüük oma tarbeks otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine. Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus PERK – Maaeluministeeriumi esindajad

Teabepäev sisaldab tervituskohvi ja energiapausi ning on osalejatele tasuta.
Lisateave tel +372 5694 7288

Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel