Day: 9. apr. 2018

Teabepäev kalanduse õigusaktidest

13. aprillil 2018. a algusega kell 13.00 (tervituskohv ja registreerimine kell 12.45) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) kalanduse valdkonna õigusakte tutvustav teabepäev.

Osalema on oodatud Saaremaa kutselised kalurid ja kalandusettevõtjad, harrastuskalastajad, valdkondlike ametiasutuste esindajad, kõik huvilised.

Käsitletavad teemad

Määruse „Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste ehitus

Kala müük lõpptarbijale sadamas – Keskkonnainspektsiooni esindajad

Kalapüügivõimalused aastal 2018. a.
Kalapüügieeskirja sätete tutvustamine. Küsimused ja vastused – Keskkonnaministeeriumi esindajad

Väikestes kogustes kalamüük oma tarbeks otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine. Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus PERK – Maaeluministeeriumi esindajad

Teabepäev sisaldab tervituskohvi ja energiapausi ning on osalejatele tasuta.
Lisateave tel +372 5694 7288

Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel