Koolitused

19. 05. 2023. a Tartu Ülikooli teadlaste uuringu “Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju” tutvustamine

Ojaveer 2023 Sissejuhatus võõrliikidesse

Nõomaa 2023 Ümarmudila mõju

Einberg 2023 Küstluse tulemused

11. 06. 2021. a kala fileerimise õpitoa slaidid:

Kalad ja kalatoidud

13. 04. 2018. a kalanduse õigusakte tutvustava teabepäeva esitlused:

13.04.2018_Kala üleandmisdeklaratsiooni koostamine ja kalalaeva registreerimise kohustus KIR’is_A.Soome
13.04.2018_Kaalumine_KKI_2018_E.Parts
13.04.2018_Kvoodid_ KPE_Liivia_Näks

O6. 04. 2018. a piirkondliku teabepäeva esitlused:

K.Kõiv_06.04.2018_Olulisimad muudatused riigihangete seaduses ja riigihangetest toetuste taotlemisel L.Reinma_06.04.2018_infopäeva slaidid

04. 10. 2017. a teabepäeva esitlus:

04. 10. 2017. a A. Lepassaar Käibemaksu teemaline koolitus Pärnus

07. 07. 2017. a Saaremaa Kalurite Päeva teabepäeva esitlused

Els Ulman- Kuuskman: Esitlus kalade väärtuse lisamine- Els Ulman- Kuuskman

03. 05. 2017. a infopäeva slaidid
Laikoja_Toiduhügieen_kalakäitlejale
Ain_Zereen_kalandus_ja_vesiviljelustoodete_j’lgitavus
Tiina_Hiis_Kala_käitlemise_erinevad_võimalused
Tiiu_Rand_Toidualasse_teabe_esitamise_nõuded
VetAmewt_Turukorraldus_Ave_Raie_pdf
Ain_Zereen_Tarbija__teavitamine_pdf

11. 04. 2017. a Teabepäev “Kalanduse õigusaktid. Mobiilirakenduse PERK võimaluste tutvustamine” 

14. 10. 2016. a Eesti Mereinstituudi teabepäev Kuressaares: Kalavarude_ja_kudealade_infopäev_Saaremaa_ettekanne_2016

Airi Lepassar “Käibemaksu abikõlbulikkus”: KM_abikolbulikkus

Liis Reinma “Maaeluministri 25. 11. 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ tõlgendamine: https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ministeerium/uritused/2016/emkf-infopaevad-2016-reinma.pdf

KALUR- KALA KÄITLEJA
PPA_mereohutus
Kalandusprojektid 08_07_16 Jane Mägi
Saare MK kalandusalane teabepäev 2016 Nasvalkalavarude_ja_kudealade_infopaev_saaremaa_ettekanne_2016