Month: jaanuar 2024

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 16.02.2024. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45

Päevakord

1.MTÜ Saarte Kalandus „Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia 2021-2027+“ avalik tutvustamine ja kinnitamine.

2. „MTÜ Saarte Kalandus projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra“ kinnitamine.

3.MTÜ Saarte Kalandus 2024. a EMKVF meetme I taotlusvooru toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.

4.MTÜ Saarte Kalandus projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni liikmete valimine.

Ettepanekud ja sooviavaldused hindamiskomisjoni liikmekanditaatide osas palume esitada hiljemalt 15.02.2024. a e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5694 7288, 5690 7727. Kandidaate on võimalik esitada nii ühingu liikmete kui ka väliste ekspertide hulgast. Viimasel juhul peab olema põhjendatud, miks on kandidaat sobiv projekte hindama.

5.Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee