Month: august 2017

2017. a projektitoetuse taotluste vastuvõtmise II voor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a II taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:

  1. 18. – 25. septembrini 2017. a tööpäevadel kell 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, II korrus;
  2. postiga (MTÜ Saarte Kalandus, Tallinna 30, 93819 Kuressaare) saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 25. septembri 2017. a kuupäeva postitemplit;
  3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 25. septembril kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017_II_voor

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on leitavad: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Esitatud projektitoetuse taotlused tegevussuundade lõikes summaarselt: 2017_II_vooru_projektid