Month: juuni 2020

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 08. 07. 2020. a algusega kell 12.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine kell 11.00 -11.45
Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume tungivalt teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2019. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt https://www.saartekalandus.ee/
2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2020. a rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: https://www.saartekalandus.ee/
3. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: https://www.saartekalandus.ee/
4. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimine. (Käesoleva teatega MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku ühingu sisese konkursi, ühingu uue juhatuse valimiseks. Kandideerimise avaldused ja nõusolekud palume esitada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tuua ühingu büroosse (Tallinna 30, Kuressaare) hiljemalt 03. 07. 2020. a kell 15.00). Juhatuse liikmeks kandideerimise nõusolek: Nõusolek_kandideerimiseks
6. Kohalt algatatud küsimused.

2019. majandusaasta aruanne ja revidendi aruanne: MA_aruanne_2019

MITTETULUNDUSÜHING SAARTE KALANDUS 2019. AASTA REVISJONIARUANNE

2020. a rakenduskava muutmine: RakenduskavaAR_2020_MUUTMINE_PROJEKT

Rakenduskava muudatus on seotud eriolukorra tõttu ära jäänud EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru summade lisamisega sügisese taotlusvooru eelarvele. 2020. a toimub kahe taotlusvooru asemel üks taotlusvoor.

Põhikirja muutmine: PÕHIKIRI_26.06.2020_projekt1

Põhikirja täiendused puudutavad 2020. a üldkoosoleku kokkukutsumise etteteatamise aja lühendamist seitsmele tööpäevale (p 6.6.2). Põhikirjale lisatakse vastavalt MTÜSi § 22/1 muudatusele peatükk “Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata.” Täiendus lihtsustab üldkoosolekul otsuste vastuvõtmist võimalike järgnevate eriolukordade ajal. 

 

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 10. 06. 2020. a algusega kell 10.00 2+2 reegli järgimiseks Tihemetsa Kala OÜ territooriumil. Koosoleku päevakord:

1. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2019. a majandusaasta aruande ja revidendi aruande arutelu, heakskiitmine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
2. Valdade 2020. a liikmemaksusummade kinnitamine.
3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus pikaajalised liikmemaksuvõlglased ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
4. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a rakenduskava muutmine seoses EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru ära jätmisega. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a koostööprojektide edasilükkamine 2021. aastasse.
6. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
7. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimise arutelu.
8. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
9. Kohalt algatatud küsimused.