Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 10. 06. 2020. a algusega kell 10.00 2+2 reegli järgimiseks Tihemetsa Kala OÜ territooriumil. Koosoleku päevakord:

1. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2019. a majandusaasta aruande ja revidendi aruande arutelu, heakskiitmine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
2. Valdade 2020. a liikmemaksusummade kinnitamine.
3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus pikaajalised liikmemaksuvõlglased ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
4. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a rakenduskava muutmine seoses EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru ära jätmisega. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a koostööprojektide edasilükkamine 2021. aastasse.
6. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
7. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimise arutelu.
8. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
9. Kohalt algatatud küsimused.