Month: veebruar 2021

Üldkoosoleku eelteade

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud üldkoosolek on edasi lükatud.

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 12. 03. 2021. a algusega kell 16.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 15.30-15.45 (peale teabepäeva)

Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!

Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume võimalusel teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru esitatud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluse nr 83302000222 arutelu ja hindamistulemuste kinnitamine.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Piirkondlik teabepäev

Teabepäeva slaidid: 2021. aasta I taotlusvoor

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud teabepäeva ei toimu.

EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta informatsiooni ja konsultatsioone on võimalik saada helistades telefonil 5694 7288 või kirjutades e- posti aadressile: tegevjuht@saartekalandus.ee 

Täpsem info projektitoetus taotlemise võimaluste kohta on leitav ühingu kodulehel

12. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 (registreerimine kell 13.30 -14.00) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Teabepäevale on kutsutud esinema ka Keskkonnainspektsiooni ametnikud, kes tutvustavad kalapüügialaseid õigusakte ja nende muudatusi.
Kõigile osalejatele on tagatud kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.
Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel