Piirkondlik teabepäev

Teabepäeva slaidid: 2021. aasta I taotlusvoor

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud teabepäeva ei toimu.

EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta informatsiooni ja konsultatsioone on võimalik saada helistades telefonil 5694 7288 või kirjutades e- posti aadressile: tegevjuht@saartekalandus.ee 

Täpsem info projektitoetus taotlemise võimaluste kohta on leitav ühingu kodulehel

12. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 (registreerimine kell 13.30 -14.00) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Teabepäevale on kutsutud esinema ka Keskkonnainspektsiooni ametnikud, kes tutvustavad kalapüügialaseid õigusakte ja nende muudatusi.
Kõigile osalejatele on tagatud kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.
Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel