Month: oktoober 2017

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 09. novembril 2017. a algusega kell 13. 00 Spaa Hotell Meri Abruka konverentsisaalis (Pargi 16, Kuressaare).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40

Palume kohale tulla õigeaegselt!

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava projekt on leitav ühingu kodulehelt: https://www.saartekalandus.ee/?p=3160
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatus-, parandus- ja täiendusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: https://www.saartekalandus.ee/?p=3225
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus põhikirja muudatus-, parandus-, ja täiendusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitavühingu kodulehelt: https://www.saartekalandus.ee/?p=3222
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
  5. Saare maakonna kalanduspiirkonna EMKF meetme 3.3. rahastamise otsuse saanud projektitoetuse taotluste elluviimise seire ja strateegia hindamine.
  6. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  7. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2. “Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest.

Kutsed ja volikirjad saadetakse ühingu liikmetele postiga.