2018. a I taotlusvoor

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2018. a  I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 23. – 26. 04. 2018. a järgmistes tegevussuundades:Taotluste_vastuvõtmine_2018_I_voor

Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad siit: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Esitatud projektitoetuse taotlused enne hindamist: 2018_1_vooru_esitatud_projektitoetuse_taotlused

Esitatud projektitoetuse taotlused peale hindamist:2018_I_voor_peale_hindamist_I_II_IV_tegevussuund