Day: 1. märts 2019

Üldkoosoleku teade

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolekule toimub reedel, 12. 04. 2019. algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine 12.00 – 12.50. Palume õigeaegselt kohale tulla! Päevakorra leiab siit: 12.04.2019_ÜK_Päevkord

2018. a majandusaasta aruanne: Majandusaasta_ aruanne _2018

2018. a revisjoniaruanne: 2018_ REVISJONIARUANNE

Arengustrateegia  ja selle Lisa nr 7 muudatusettepanekud (kooskõlastatud PRIA-ga 04. 04. 2019. a ):

Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2019_PROJEKT

Strateegia Lisa 7_muudatusettepanekud_2019_PROJEKT

2019. a rakenduskava muudatused: RakenduskavaAR_2019_MUUTMINE_KAVAND