Ungari- Austria õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus koostöös MTÜ-ga Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu on plaanis ellu viia koostööprojekt nimega  „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Ungari ja Austria kalandust tutvustav koolitusreis.“

Toimumisaeg: (29) 30. juuli kuni 06. august 2019. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Ungari ja Austria erinevate kalanduse piirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Samuti kalandus tegevuste mitmekesistamine ja turismi arendamine.

Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Ungaris Balatoni, Valencei  ja Austrias Neusiedleri järvede ümbrus ja järved.

Alates 19. juunist kuni 28. juunini 2019. a on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Ungari ja Austria kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb reedel, 28. juunil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.

Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.