Day: 7. mai 2018

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 07. juunil 2018. a algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine (majandusaasta aruanne on leitav ühingu kodulehel:https://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/2017_majandusaasta_aruanne.pdf .

2. Hindamiskomisjoni valimine. (2018. a rakenduskava B osa muudatuse”Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri” kinnitamine)

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee