Juhatuse e- koosolek

MTÜ Saarte Kalandus erakorraline e- koosolek toimub 16. 03. 2020. a järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2020. a I taotlusvooru läbiviimise edasilükkamine.
2. MTÜ Saarte Kalandus 2019. a büroo ja juhatuse tegevusaruande kinnitamine.