Üldkoosoleku ja arengustrateegia kaasamiskoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub neljapäeval, 15. juunil 2023. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus 2022. majandusaasta aruande s.h. revidendi aruande kinnitamine.

2. Kohalt algatatud küsimused.

Peale üldkoosolekut toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik kaasamiskoosolek.

1. Ettepanekute tegemine arengustrateegiasse lisatavate sadamate osas.

2. Kutselise rannakalanduse hetkeseis Saare maakonnas.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727, e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Sündmust toetab EMKF meede 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus”