Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva küla, Lääne-Saare vald)

Osalejare registreerimine 13.00 – 13.50, palume kohale tulla õigeaegselt!

Päevakord:

1. 2016. a majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

2. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava muutmine. Leitav: https://www.saartekalandus.ee/?p=2512

6. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest