Day: 6. märts 2017

2017. a I vooru laekunud taotlused

2017. a I taotlusvooru laekus 19 projektitoetuse taotlust (üks taotlus jõudis kohale postipakiga 06. 03. 2017. a ja kandis 28. 02. 2017. a kuupäeva templit), millega taotletakse toetust kogusummas
 1 005 100,08 €.
Esitatud taotlused tegevussuundade lõikes:
I tegevussuunda „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine“ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 214 892,57 €
II tegevussuunda „Majandustegevuse mitmekesistamine“ laekus seitse (7) taotlust kogusummas 252 661,66 €
III tegevussuunda „Kalasadamate uuendamine“ laekus viis (5) taotlust kogusummas 279 922,07 €
IV tegevussuunda „Koelmualade loomine ja taastamine“ laekus üks (1) taotlus summas 1800,- €
V tegevussuunda “Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine„ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 255 823,78 €