Sitsiilia kalanduspiirkonna õppereisi eelinfo

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse.“
Toimumisaeg: 20. – 28. märts 2018. a (s.h. kaks ööbimist Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Sitsiilia kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 2 esindajat ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15 inimest).
Koostööprojekti elluviimise asukoht:
Sitsiilia kalanduspiirkonnad: Catania – Agrigento – Sciacca – Trapan.

Osalejate arv: 15

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.