Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

Allkirjastatud on regionaalministri 25. septembri 2023. a määruse nr 63 “Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus” muutmise määruse, mille kohaselt peab toetusega soetatav seade olema varustatud vähemalt 4G-võrgu toega.

Toetustaotlusi saab e-prias esitada 25. oktoobrist 15. novembrini.

https://www.pria.ee/toetused/kalapuugi-andmete-elektrooniliseks-esitamiseks-seadme-soetamise-toetus

Meetmemääruse § 4 lõike 2 punkti 3 kohaselt ei ole kulu abikõlblik, kui see on tehtud enne taotluse esitamist. Seega kui taotlus on e-prias esitatud võib seadme ära soetada ilma et peaks ootama jääma PRIA toetuse määramise otsust. Seejuures on oluline järgida määruses toodud nõudeid.

Palume teavitada oma piirkonna kalureid sellest võimalusest soetada toetusega andmete esitamiseks vajalik seade ning ka 24. oktoobril kell 13.00-14.00 veebikoosolekust, kus PRIA tutvustab taotluse esitamist e-prias.

Veebikoolitus toimub ZOOM keskkonnas ligipääsuga järgnevalt lingilt:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87939886387?pwd=5XHn9P03oSg3c0zrDs02XTjA1G5eFx.1

Meeting ID: 879 3988 6387

Passcode: 365027