Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 17. 11. 2023. a algusega kell 13.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.15 -12.45

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine.

2. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse valimine (MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja ühingu sisese konkursi, ühingu uue  juhatuse valimiseks. Kandideerimise avaldused palume esitada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee  või tuua ühingu büroosse (Tallinna 30, Kuressaare) või esitada üldkoosolekul kohapeal) .

3. Kohalt algatatud küsimused.

Täiendusetepanekud päevakorra osas:

lisada päevakorda 2. punkti alla Juhatuse töökorra muutmisettepanekuid kajastav punkt järgmise sõnastusega: „MTÜ Saarte Kalandus Juhatuse töökorra muudatusettepanekute kinnitamine.“
Viia praegune päevakorrapunkt nr 2 „Juhatuse valimine“ 3. päevakorra punkti alla ja muuta selle sõnastust järgmiselt „MTÜ Saarte Kalandus Juhatuse valimise reglemendi kinnitamine.“

Üldkoosolek toimub  EMKF meetme 3.2. „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Peale üldkoosolekut toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik kaasamiskoosolek (orienteeruv alguskellaaeg 14.30).

1. Määruse „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ ja  Saaremaa kalanduspiirkonna uue arengustrateegia tööversiooni tutvustamine. Dokumendid on leitavad ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=5060

2. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegiasse lisatavate sadamate nimekirja tutvustamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=5060

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727 e- post tegevjuht@saartekalandus.ee