Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 13. 11. 2023. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus tegevjuhi ja referendi töötasu muutmine.

2. MTÜ Saarte Kalandus „Juhatuse töökorra“ muudatusettepanekute tegemine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

3. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia perioodi 2024 – 2027+ tegevussuundade eelarve protsendi suuruse arutelu.

4. Kohalt algatatud küsimused.

MTÜ Saarte Kalandus juhatus ootab ühingu liikmete ettepanekuid uue juhatuse liikmekandidaatide esitamise osas.