Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 24. 10. 2023. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos.

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muutmine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

2. Üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine.

3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine (liikmeks astumine – Marko Õunpuu, Arvet Kruuser, Janar Kruuser, Väina Tamm OÜ- Asko Tamm, OÜ LMKV- Kaimar Nuut

4. MTÜ Saarte Kalandus 2023 – 2027 + arengustrateegiasse lisatavate sadamate nimekirja koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

5. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimise teema arutelu.

6. Kohalt algatatud küsimused.