Koolitus PERK rakenduse kasutamiseks ranna- ja siseveekogude püügiandmete esitamisel

MTÜ Saarte Kalandus korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel neljapäeval, 19. oktoobril Nasva klubis algusega kell 11.00 koolituse/ teabepäeva, kus näidatakse ja õpetatakse kasutama infotehnoloogilist rakendust PERK, mille vahendusel tuleb kutselises kalapüügis andmeid esitada alates 1. jaanuarist 2024. Koolituse viivad läbi ministeeriumi ametnikud.
Koolitusel saab teada:

  • Mida peab tegema selleks, et rakendus endale nutitelefoni/tahvelarvutisse saada;
  • Mida teha selleks, et rakenduses salvestada enda püsivalikud ja seadistused (loal olevad kalurid, püütavad liigid, laevad, püügiruudud, sadamad jne);
  • Kuidas, mis infoga ja millal esitada püügireisi kõik 5 raportit (sadamast väljumine, tegevus püügivahenditega, eelteade, sadamasse saabumine, lossimine);
  • Kuidas toimida rakenduses, kui saate rakendusest veateate või pole levi ning kui ei õnnestu andmeid nõutud ajal esitada.

Ministeerium plaanib PERK koolituste esimest koolituslainet perioodil 16. oktoober – 3. november kõikides rannapiirkondades. Esimesel koolitusperioodil on rõhk rakenduse ja selle võimaluste tutvustamisel ja selgitamisel, millal ja mis tingimustel info tuleb esitada, kus ja millal (sadamas, veealal). Koolitusel osalemine ei eelda nutitelefoni olemasolu ega püügireisi kaasategemist rakenduse testkeskkonnas! Aga kui osalejal on selleks soov, siis saab PERK test-keskkonna kasutamiseks kasutajatunnuse/salasõna koolituse toimumise päeval kohapeal või pöördudes juba täna Põllumajanduse-ja Toiduameti vastava ametniku poole (Kaidi Kaljula, kaidi.kaljula@pta.agri.ee).

Koolitus toimub EMKF meetme 3.2. “Algatusrühma toetus” toel