Dokumendid

Arengustrateegia muudatustega kinnitatud 09. 11. 2017. a üldkoosoleku otsusega nr 6:
Strateegia_muudatustega_KINNITATUD_09.11.2017_ÜK
Strateegia_lisa_6
Strateegia_Lisa_7
Strateegia_Lisa_8
Strateegia_Lisa_ 9
Strateegia_Lisa_ 9.1
Strateegia_Lisa_10
Strateegia_Lisa_10.1_

mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava on heaks kiidetud, vastu võetud ja kinnitatud 09. 11. 2017. a üldkoosoleku otsusega nr 5: RakenduskavaAR_2018_KINNITATUD

mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava Koostöötegevuste osa muudatus on heaks kiidetud, vastu võtud ja kinnitatud 20. 04. 2017. a üldkoosoleku otsusega nr 3: RakenduskavaAR_2017_muutmine ja heaks kiidetud PRIA  12. 06. 2017. a otsusega nr 17-6 177: Rakenduskava_muutmise_otsus

mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava heaks kiidetud, vastu võetud ja kinnitatud 18. 11. 2016. a üldkoosoleku otsusega nr 2: rakenduskavaar_2017_kinnitatud, heaks kiidetud PRIA 09. 01. 2017. a otsusega nr 7: rakenduskava_2017_otsus

mittetulundusühingu Saarte Kalandus Ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord. Kinnitatud juhatuse 07. 10. 2016. a otsusega nr 37: ametisoiduki_kasutamise_kord

mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2016. majandusaasta revisjoni tööplaan Revisjoni_ tööplaan_ 2016_aastaks

mittetulundusühingu Saarte Kalandus Saare maakonna kalanduspiirkonna Rakenduskava 2016. a (PRIA poolt heaks kiidetud 23. 05. 2016. a otsusega nr 64):23.05.2016_RK_otsus_nr_64,  Rakenduskava_2016

mittetulundusühingu Saarte Kalandus Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+ heakskiitmine Ministri_kk_56_2016

mittetulundusühingu Saarte Kalandus Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+

mittetulundusühingu Saarte Kalandus rakenduskava 2016_miinimumpunktidega

MTÜ Saarte Kalandus hankekord MTÜ Saarte Kalandus hankekord

MTÜ Saarte Kalandus põhikiri PÕHIKIRI_muudetud_09.11.2017

Põhikiri . Muudetud 11.12.2015

MTÜ asutamisleping asutamisleping

MTÜ asutamisprotokoll asutamisprotokoll

MTÜ Juhatuse töökord juhatuse-tookord

MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia 2009-2013 (vastu võetud 22.05.2009, viimati muudetud 02.12.2011)  Strateegia 2009-2013

 

Majandusaasta aruanded