Juhatuse koosolek

Juhatuse korraline koosolek toimub 29. augustil algusega kell 12.00 büroos, järgmise päevakorraga:

  1. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus sõiduauto kapitalirendiga liisimise riigihanke korraldamise läbiviimise otsustamine ja lihthanke korraldamise komisjoni moodustamine ning hanke teostamise eest vastutava isiku määramine
  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus liikmete osalus 04. – 11. 09. toimuval Saaremaa Toidufestivalil (http://eestitoit.ee/et/content/eesti-toidu-kuu-0)
  1. „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra” eelnõu kooskõlastamine ja muutmise ettepanekute tegemine (http://eelnoud.valitsus.ee/main#i2TVBMSz)
  1. 06.– 08. oktoobril toimuv rannakaluri 4. taseme kutseeksamiks ettevalmistav koolitus
  1. Kohalt algatatud küsimused

 

Rannakaluri 4. taseme kutseeksami koolitus

06. – 08. oktoobril toimub Saaremaal Hiiumaa Ametikooli poolt läbiviidav 40 tunnine ettevalmistav koolitus rannakaluri 4. taseme kutseeksami sooritamiseks.  Kursustele registreerida saab ametikooli täiendkoolituste registreerimise keskkonnas:

http://www.eformular.com/hakkoolitus/registreerimisvorm.html#stay

Koolituste valikust tuleks leida 06.-08. oktoobri Saaremaa koolitus. Kellaajad ja aadressid täpsustatakse  lähiajal. Arvete väljastamine toimub jooksvalt alates 34. nädala teisest poolest. Kindlasti tuleb tähele panna, et arve ei tule mitte ametikooli aadressilt vaid Haridusministeeriumi raamatupidajalt. Tasuda tuleb aga Rahandusministeeriumile. Igatahes tuleb arvel väga täpselt kõiki numbreid, viiteid ja selgitusi jälgida.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2016. a taotlusvooru

12. septembrist 2016. a hakkab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu võtma projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 12. – 20. septembri 2016. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.

Täpsem info:Taotluste_vastuvõtmine_2016

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos T – N kell 09.00 – 16.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, tegevjuht@saartekalandus.ee

2016. a taotlusvooru eelinfo

Vastavalt mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskavale on 2016. aasta taotlusvoor planeeritud avada septembri kuus.

Avatakse neli tegevussuunda:

  • Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • Majandustegevuse mitmekesistamine
  • Kalasadamate uuendamine
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Voor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne selle avamist, ühtlasi teatakse ka taotlemise infopäeva toimumisaeg ja -koht.
Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_määrad
EMKF objektide tähistamine
2016. a „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vorm” : Taotlusvorm3 3kinnitatud_2016
Saaremaa kalanduspiirkonda investeeritakse 4,5 miljonit eurot: http://www.agri.ee/et/uudised/saaremaa-kalanduspiirkonda-investeeritakse-45-miljonit-eurot

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+ heakskiidetud

Hea meel on teatada, et  Maaeluministri käskkirjaga nr 56 on heaks kiidetud mittetulundusühingu Saarte Kalanduse strateegia aastateks 2014-2020+

Kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist  ettenähtud vahendid- 4 101 930,14 Eur ning koostöö tegevusteks 438 424, 57 Eur

Ministri käskkirja terviktekstiga saate tutvuda siin: Ministri_kk_56_2016

Taotlusvoorude toimumisest erinevates tegevussuundades anname oma kodulehel teada esimesel võimalusel!