2017. a I taotlusvoor avatakse veebruaris

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a I taotlusvooru

20. – 28. veebruaril 2017 võtab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 20. – 28.veebruar 2017. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 28. veebruari 2017. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 28. veebruar kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on kättesaadaval: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Piirkondlik teabepäev

10. veebruaril 2017. a kell 10.00 – 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus projektitoetuse taotlemise võimalusi tutvustav PIIRKONDLIK TEABEPÄEV. Täpsema info ja päevakava avaldame peagi ühingu kodulehel ja liikmelistis. Üritus toimub meetme 3.2 toel. 

Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 18. 11. 2016. a algusega kell 15.00 Nasva klubis, Nasva küla, Lääne-Saare vald (Sõrve mnt 53)
Registreerimine 14.30 – 14.50

PÄEVAKORD
1). Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskavaga saab tutvuda ühingu kodulehel: http://www.saartekalandus.ee/?p=1477
2). Vandeaudiitori Enda Rüütli (Rüütel) kinnitamine mittetulundusühingu Saarte Kalandus revidendiks aastatel 2015-2017.
3). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5). Kohalt algatatud küsimused

2016. a projektivoorud

Läheneb 2016. a „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” (EMKF meede 3.3)
projektitoetuste taotluste vastuvõtmise aeg. Projektitoetuse taotlusi (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) võetakse vastu ühingu büroos (Tallinna 30, II korrus) ajavahemikul 12. – 20. september tööpäeviti kell 08.00 – 15.00.
Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit.
E-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.
Palve neile, kes soovivad oma projektitoetuse taotlused isiklikult kohale tuua, palun leppige eelnevalt bürooga kokku päev ja kellaaeg, et ei tekiks taotluste registreerimisel ootejärjekorda. Tel 5694 7288 või 5690 7727.

Riigihange “Sõiduauto kapitalirendiga liisimine”

Mittetulundusühing Saarte Kalandus avaldas 01. 09. 2016. a e-riigihangete registris lihthanke teate “Sõiduauto kapitalirendiga liisimine”: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177930

Lihthankele registreerus kaks ühispakkujat: Møller Auto Pärnu OÜ ja Aktsiaselts DNB Pank ning Swedbank Liising Aktsiasets ja Osaühing Warma Auto. Hankekomisjon koosseisus J. Saar (komisjoni esimees ja vastutav isik), V. Salong ja M. Undrest  otsustas lugeda edukaimaks pakkujaks Aktsiaseltsi DNB Pank ja Møller Auto Pärnu OÜ poolt esitatud ühispakkumus sõiduautole Skoda Octavia HB Active STYLE 1,0 TSI 85 kw 6-k, manuaal, mis oli madalaima hinnaga pakkumus.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2016. a taotlusvooru

12. septembrist 2016. a hakkab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu võtma projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 12. – 20. septembri 2016. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.

Täpsem info:Taotluste_vastuvõtmine_2016

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos T – N kell 09.00 – 16.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, tegevjuht@saartekalandus.ee