Lauter ja lautrikoha tähendus erinevate allikate põhjal

Lautrite ja sadamate määratlemine on viimastel aastatel muutunud väga vabalt tõlgendatavaks ning lautrite rajamine ja rekonstrueerimine on tekitanud üha enam probleeme. Tihti nimetatakse ekslikult lautriks ka sadamat ning lautri lahutamatuks osaks peetakse muuli ja paadisilda, mis on iseseisvad rajatised. Lauter ei ole sadam ja lautri eripäraks on see, et selle kaudu saab randuda ja vajadusel paati kuivale tõmmata, mitte silduda.
Õigusaktides puudub definitsioon lauter ning seetõttu on soovitav selguse huvides tuua mõned näited teatmeteostest.
Eesti keele sõnaraamat (Tallinn 1999, lk 398): lauter – paadisadam, valgma.
Etnograafia sõnaraamat (Tallinn 1996, lk 98): lauter (joom, valgma) – kalapaatide randumispaik. Merre laoti paadilaiuste vahedega kivivallid, nendevaheline merepõhi tasandati, sinna asetati veerpuud, mida mööda paate rannale veeti, raamikujuliselt kokkulöödult saadi paadiredel.
Eesti Entsüklopeedia V köide (Tartu 1935, lk 220): lauter – kividest puhastatud kalapaatide maabumiskoht kalarannas.
Mereleksikon (Tallinn 1996, lk 212): lautrikoht – üksikute paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm. puhastatud rand, kuhu paatide ülestõmbamiseks ja vette lükkamiseks on asetatud ümarpuud. Puuduvad igasugused rajatised ja järelvalve.
Veeteede amet lauter – kohapealsete looduslike materjalide ümberpaigutamise teel rajatud koht veesõidukite randumiseks.

(Allikas: Keskkonnaamet: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/meri/)

2017. a I taotlusvoor avatakse veebruaris

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a I taotlusvooru

20. – 28. veebruaril 2017 võtab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 20. – 28.veebruar 2017. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare (seoses riigipühale eelneva tööpäevaga on büroo 23. veebruaril avatud kuni kella  13.00, 24. veebruaril on büroo suletud);
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 28. veebruari 2017. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 28. veebruar kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on kättesaadaval: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 18. 11. 2016. a algusega kell 15.00 Nasva klubis, Nasva küla, Lääne-Saare vald (Sõrve mnt 53)
Registreerimine 14.30 – 14.50

PÄEVAKORD
1). Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskavaga saab tutvuda ühingu kodulehel: http://www.saartekalandus.ee/?p=1477
2). Vandeaudiitori Enda Rüütli (Rüütel) kinnitamine mittetulundusühingu Saarte Kalandus revidendiks aastatel 2015-2017.
3). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5). Kohalt algatatud küsimused

2016. a projektivoorud

Läheneb 2016. a „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” (EMKF meede 3.3)
projektitoetuste taotluste vastuvõtmise aeg. Projektitoetuse taotlusi (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) võetakse vastu ühingu büroos (Tallinna 30, II korrus) ajavahemikul 12. – 20. september tööpäeviti kell 08.00 – 15.00.
Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit.
E-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.
Palve neile, kes soovivad oma projektitoetuse taotlused isiklikult kohale tuua, palun leppige eelnevalt bürooga kokku päev ja kellaaeg, et ei tekiks taotluste registreerimisel ootejärjekorda. Tel 5694 7288 või 5690 7727.

Riigihange “Sõiduauto kapitalirendiga liisimine”

Mittetulundusühing Saarte Kalandus avaldas 01. 09. 2016. a e-riigihangete registris lihthanke teate “Sõiduauto kapitalirendiga liisimine”: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177930

Lihthankele registreerus kaks ühispakkujat: Møller Auto Pärnu OÜ ja Aktsiaselts DNB Pank ning Swedbank Liising Aktsiasets ja Osaühing Warma Auto. Hankekomisjon koosseisus J. Saar (komisjoni esimees ja vastutav isik), V. Salong ja M. Undrest  otsustas lugeda edukaimaks pakkujaks Aktsiaseltsi DNB Pank ja Møller Auto Pärnu OÜ poolt esitatud ühispakkumus sõiduautole Skoda Octavia HB Active STYLE 1,0 TSI 85 kw 6-k, manuaal, mis oli madalaima hinnaga pakkumus.