Teabepäev Soome rannakalanduse hetkeseisust ja tulevikuvaatest

Kalanduse teabekeskus korraldab neljapäeval, 28. veebruaril algusega kell 14.00 Kuressaares hotelli Arensburg konverentsikeskuses Lossi 15. teabepäeva Soome rannakalanduse hetkeseisust ja tulevikuvaatest.

Kogemustevahetamisele suunatud teabepäeva keskmes on hüljeste tekitatud kahjud, püütud kala väärindamine ja turustamine, valdkondlik õigusloome Soomes.

Rohkem infot: http://www.kalateave.ee/et/uudised/8591-kalanduse-teabekeskus-teabepaev-soome-rannakalanduse-hetkeseisust-ja-tulevikuvaatest-28-veebruaril-kuressaares

Osalema on oodatud rannakalurid Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaalt.

Islandi õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus on koostöös MTÜ-ga Virumaa Rannakalurite Ühing plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Islandile“
Toimumisaeg: 03. – 08. 06. 2019. a.
Koostööprojekti eesmärk: koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Islandi kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik rannakalndus, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Islandi kogemusega tutvumine on oluline seetõttu, et Islandil on loodud üks maailma kõige kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on orienteeritud jätkusuutlikele püükidele, vastustustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi kaitsele. Kalatööstuse toodang on Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid.
Sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Islandi erinevad kalanduspiirkonnad.
Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Ühingu liikmeid teavitatakse õppereisile registreerimise alustamisest liikmelisti vahendusel (teave registreerimise alguse kohta ilmub ka kodulehel).

Piirkondlik teabepäev

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotlemise võimalusi tutvustav piirkondlik teabepäev toimub 11. 01. 2019. a algusega kell 12.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53). Projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda tutvustab MEM-i Kalanduse arengu büroo nõunik Liis Reinma. Teabepäeval antaks ülevaade ka arengustrateegia rakendamise seisust. 11.01.2019_teabepäev_päevakava

EMKF meetme 3.3. 2018. a II taotlusvoor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste 2018. a II taotlusvooru.
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 24. – 28. 09. 2018. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine

Vajalikud dokumendid ja abimaterjalid on leitavad SIIN

2018. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused:

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2018. a II taotlusvooru esitati kokku üheksa projektitoetuse taotlust, kogusummas ca 277 460 € (esitatud taotluste summa võib seoses taotluste kontrollimisega muutuda). Taotlejatel on aega esitada puuduvaid dokumente kuni 12. 10. 2018. a k.a.

1. tegevussuunda esitati kolm taotlust summas 46 459,40  € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 308 754 €;
2. tegevussuunda esitati kaks taotlust summas 35 032,90 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 648 682 €;
3. tegevussuunda esitati üks taotlus summas 81 000 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 81 000 €;
5. tegevussuunda esitati kolm taotlust summas 86 246,49 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 309 000 €.

Portugali õppereis

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Portugali“
Toimumisaeg: 26. 09. – 02. 10. 2018. a (25. 09. ööbimine Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Portugali kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Portugali põhja-, kesk- ja lõunaosa kalanduspiirkonnad.

Õppereisi programm: Portugali_õppereisi_programm

Portugali õppereisile saab registreeruda kuni 18. 07. 2018. a kell 14.00

Saaremaa Kalurite Päev 2018

Saaremaa Kalurite Päev 2018 raames toimub 13. juulil algusega kell 12.15 (peale üldkoosoleku lõppu)  Nasva klubis kaluritepäeva õppepäev, kus kala väärindamise vajalikkusest räägib taas kalandus konsultant Els Ulman- Kuuskman ja OÜ Stricton jurist- nõustaja Keidi Kõiv räägib enim levinud vigadest projektitoetuse taotluste kirjutamisel.

Päevakava: Õppepäeva_päevakava

14. juulil, algusega kell 16.00, on kalurid oodatud Mõntu Sadamasse, kus toimub traditsiooniline kaluritepäeva tähistamise pidulik kontsertüritus. Peaesineja on ansambel Meie Mees, lisaks veel ansambel Nukker Kukeke ja kindlasti on oodata ka üllatusesinejat. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid ja mängujuhendaja, avatud on puhvet.

Kaluritepäeva õppepäev ja kaluritepäev toimuvad „Euroopa Merendus- ja Kalndusfondi“ meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahenditest.

Kaluritepäeva_2018_plakat

Üldkoosoleku teade

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub reedel, 13. juulil 2018. a algusega kell 11. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 10.00 – 10.45
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava muudatuse heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava muudatuse projekt on leitav ühingu kodulehel: www.saartekalandus.ee

2. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine (OÜ Adepte).

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus Põhikirja muudatuse kinnitamine. Põhikirja muudatuse projekt on leitav ühingu kodulehel: www.saartekalandus.ee

4. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest