Juhatuse koosolek

Juhatuse korraline koosolek toimub 26. septembril algusega kell 12.00 järgmise päevakorraga:

1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava arutelu ja üldkoosolekule heakskiitmiseks, vastuvõtmiseks ning kinnitamiseks esitamine
2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus Põhikirja alapunkti 6.3.15 vastavusse viimine Mittetulundusühingute seaduse § 27 lg 5.
3. Ülevaade 2016. a projektivooru laekunud projektitoetuse taotlustest.
4. Ülevaade ühingu riigihanke lihthanke „Sõiduauto kapitalirendiga liisimine” (viitenumber 177930) hankemenetluse käigust, esitatud pakkumuste läbivaatamisest ja hanke tulemustest.
5. Mittetulundusühingu juhatusele laekunud liikmeavalduste läbivaatamine.
6. Kohalt algatatud küsimused

Juhatus ootab liikmete küsimusi ja ettepanekuid!

2016. a projektivoorud

Läheneb 2016. a „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” (EMKF meede 3.3)
projektitoetuste taotluste vastuvõtmise aeg. Projektitoetuse taotlusi (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) võetakse vastu ühingu büroos (Tallinna 30, II korrus) ajavahemikul 12. – 20. september tööpäeviti kell 08.00 – 15.00.
Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit.
E-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.
Palve neile, kes soovivad oma projektitoetuse taotlused isiklikult kohale tuua, palun leppige eelnevalt bürooga kokku päev ja kellaaeg, et ei tekiks taotluste registreerimisel ootejärjekorda. Tel 5694 7288 või 5690 7727.

Rannakaluri 4. taseme kutseeksami koolitus

06. – 08. oktoobril toimub Saaremaal Hiiumaa Ametikooli poolt läbiviidav 40 tunnine ettevalmistav koolitus rannakaluri 4. taseme kutseeksami sooritamiseks.  Kursustele registreerida saab ametikooli täiendkoolituste registreerimise keskkonnas:

http://www.eformular.com/hakkoolitus/registreerimisvorm.html#stay

Koolituste valikust tuleks leida 06.-08. oktoobri Saaremaa koolitus. Kellaajad ja aadressid täpsustatakse  lähiajal. Arvete väljastamine toimub jooksvalt alates 34. nädala teisest poolest. Kindlasti tuleb tähele panna, et arve ei tule mitte ametikooli aadressilt vaid Haridusministeeriumi raamatupidajalt. Tasuda tuleb aga Rahandusministeeriumile. Igatahes tuleb arvel väga täpselt kõiki numbreid, viiteid ja selgitusi jälgida.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2016. a taotlusvooru

12. septembrist 2016. a hakkab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu võtma projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 12. – 20. septembri 2016. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.

Täpsem info:Taotluste_vastuvõtmine_2016

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos T – N kell 09.00 – 16.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, tegevjuht@saartekalandus.ee

2016. a taotlusvooru eelinfo

Vastavalt mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskavale on 2016. aasta taotlusvoor planeeritud avada septembri kuus.

Avatakse neli tegevussuunda:

  • Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • Majandustegevuse mitmekesistamine
  • Kalasadamate uuendamine
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Voor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne selle avamist, ühtlasi teatakse ka taotlemise infopäeva toimumisaeg ja -koht.
Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_määrad
EMKF objektide tähistamine
2016. a „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vorm” : Taotlusvorm3 3kinnitatud_2016
Saaremaa kalanduspiirkonda investeeritakse 4,5 miljonit eurot: http://www.agri.ee/et/uudised/saaremaa-kalanduspiirkonda-investeeritakse-45-miljonit-eurot