Mittetulundusühing Saarte Kalandus üldkoosolek

Mittetulundusühing  Saarte Kalandus KORRALINE ÜLDKOOSOLEK toimub reedel, 17. juunil algusega kell 14.00 Kohtu t 22 Kuressaare Ametikooli ruumis K3
Osalejare registreerimine 13.30 – 14.00

Päevakord:
1. Ülevaade majandusaasta aruandest ja selle kinnitamine
1.1 Juhatuse aastaaruande tutvustamine
1.2 Tegevusgrupi aastaaruande tutvustamine
1.3 Revidendi aastaaruande tutvustamine
1.4 Raamatupidamise aastaaruande tutvustamine
2. 2016 – 2019. a projektivoorude rahastamise ja ajakava tutvustamine
3. 08. – 09. 07. 2016. a toimuva Kaluritepäeva programmi ja ajakava tutvustamine
4. Kohalt algatatud küsimused.
Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee
Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest

2016. a taotlusvooru eelinfo

Vastavalt mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskavale on 2016. aasta taotlusvoor planeeritud avada septembri kuus.

Avatakse neli tegevussuunda:

  • Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • Majandustegevuse mitmekesistamine
  • Kalasadamate uuendamine
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Voor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne selle avamist, ühtlasi teatakse ka taotlemise infopäeva toimumisaeg ja -koht.
Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_määrad
EMKF objektide tähistamine
2016. a „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vorm” : Taotlusvorm3 3kinnitatud_2016
Saaremaa kalanduspiirkonda investeeritakse 4,5 miljonit eurot: http://www.agri.ee/et/uudised/saaremaa-kalanduspiirkonda-investeeritakse-45-miljonit-eurot

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+ heakskiidetud

Hea meel on teatada, et  Maaeluministri käskkirjaga nr 56 on heaks kiidetud mittetulundusühingu Saarte Kalanduse strateegia aastateks 2014-2020+

Kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist  ettenähtud vahendid- 4 101 930,14 Eur ning koostöö tegevusteks 438 424, 57 Eur

Ministri käskkirja terviktekstiga saate tutvuda siin: Ministri_kk_56_2016

Taotlusvoorude toimumisest erinevates tegevussuundades anname oma kodulehel teada esimesel võimalusel!