Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 18. 11. 2016. a algusega kell 15.00 Nasva klubis, Nasva küla, Lääne-Saare vald (Sõrve mnt 53)
Registreerimine 14.30 – 14.50

PÄEVAKORD
1). Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskavaga saab tutvuda ühingu kodulehel: http://www.saartekalandus.ee/?p=1477
2). Vandeaudiitori Enda Rüütli (Rüütel) kinnitamine mittetulundusühingu Saarte Kalandus revidendiks aastatel 2015-2017.
3). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5). Kohalt algatatud küsimused

2016. a projektivoorud

Läheneb 2016. a „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” (EMKF meede 3.3)
projektitoetuste taotluste vastuvõtmise aeg. Projektitoetuse taotlusi (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) võetakse vastu ühingu büroos (Tallinna 30, II korrus) ajavahemikul 12. – 20. september tööpäeviti kell 08.00 – 15.00.
Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega (vajalik esitada dokumendid nii paberkandjal kui digitaalselt) peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit.
E-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.
Palve neile, kes soovivad oma projektitoetuse taotlused isiklikult kohale tuua, palun leppige eelnevalt bürooga kokku päev ja kellaaeg, et ei tekiks taotluste registreerimisel ootejärjekorda. Tel 5694 7288 või 5690 7727.

Riigihange “Sõiduauto kapitalirendiga liisimine”

Mittetulundusühing Saarte Kalandus avaldas 01. 09. 2016. a e-riigihangete registris lihthanke teate “Sõiduauto kapitalirendiga liisimine”: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177930

Lihthankele registreerus kaks ühispakkujat: Møller Auto Pärnu OÜ ja Aktsiaselts DNB Pank ning Swedbank Liising Aktsiasets ja Osaühing Warma Auto. Hankekomisjon koosseisus J. Saar (komisjoni esimees ja vastutav isik), V. Salong ja M. Undrest  otsustas lugeda edukaimaks pakkujaks Aktsiaseltsi DNB Pank ja Møller Auto Pärnu OÜ poolt esitatud ühispakkumus sõiduautole Skoda Octavia HB Active STYLE 1,0 TSI 85 kw 6-k, manuaal, mis oli madalaima hinnaga pakkumus.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2016. a taotlusvooru

12. septembrist 2016. a hakkab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu võtma projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 12. – 20. septembri 2016. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 20. septembri 2016. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 20. septembriks 2016. a kell 15.00.

Täpsem info:Taotluste_vastuvõtmine_2016

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos T – N kell 09.00 – 16.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, tegevjuht@saartekalandus.ee

2016. a taotlusvooru eelinfo

Vastavalt mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskavale on 2016. aasta taotlusvoor planeeritud avada septembri kuus.

Avatakse neli tegevussuunda:

  • Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • Majandustegevuse mitmekesistamine
  • Kalasadamate uuendamine
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Voor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne selle avamist, ühtlasi teatakse ka taotlemise infopäeva toimumisaeg ja -koht.
Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_määrad
EMKF objektide tähistamine
2016. a „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vorm” : Taotlusvorm3 3kinnitatud_2016
Saaremaa kalanduspiirkonda investeeritakse 4,5 miljonit eurot: http://www.agri.ee/et/uudised/saaremaa-kalanduspiirkonda-investeeritakse-45-miljonit-eurot

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+ heakskiidetud

Hea meel on teatada, et  Maaeluministri käskkirjaga nr 56 on heaks kiidetud mittetulundusühingu Saarte Kalanduse strateegia aastateks 2014-2020+

Kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist  ettenähtud vahendid- 4 101 930,14 Eur ning koostöö tegevusteks 438 424, 57 Eur

Ministri käskkirja terviktekstiga saate tutvuda siin: Ministri_kk_56_2016

Taotlusvoorude toimumisest erinevates tegevussuundades anname oma kodulehel teada esimesel võimalusel!