2016. a taotlusvooru eelinfo

Vastavalt mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskavale on 2016. aasta taotlusvoor planeeritud avada septembri kuus.

Avatakse neli tegevussuunda:

  • Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • Majandustegevuse mitmekesistamine
  • Kalasadamate uuendamine
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Voor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne selle avamist, ühtlasi teatakse ka taotlemise infopäeva toimumisaeg ja -koht.
Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_määrad
EMKF objektide tähistamine
2016. a „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vorm” : Taotlusvorm3 3kinnitatud_2016
Saaremaa kalanduspiirkonda investeeritakse 4,5 miljonit eurot: http://www.agri.ee/et/uudised/saaremaa-kalanduspiirkonda-investeeritakse-45-miljonit-eurot

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+ heakskiidetud

Hea meel on teatada, et  Maaeluministri käskkirjaga nr 56 on heaks kiidetud mittetulundusühingu Saarte Kalanduse strateegia aastateks 2014-2020+

Kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist  ettenähtud vahendid- 4 101 930,14 Eur ning koostöö tegevusteks 438 424, 57 Eur

Ministri käskkirja terviktekstiga saate tutvuda siin: Ministri_kk_56_2016

Taotlusvoorude toimumisest erinevates tegevussuundades anname oma kodulehel teada esimesel võimalusel!