Piirkondlik teabepäev

16. mail 2024. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) MTÜ Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse EMKVF meetme 3.1.3. 2024. a taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Skype link teabepäeval osalemiseks: https://join.skype.com/HWFDBB9UT3dM

Päevakava

1. Määruse “Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” ja määruse seletuskirja tutvustamine – Margus Medell (Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Kalanduspoliitika osakonna nõunik).

2. 2024. a taotlusvooru eelarve ja tegevussuundade tutvustamine, toetatavad tegevused – Heino Vipp (MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht).

3. EMKVF projektitoetus e-PRIAs – Katrin Pärn- Reiser (PRIA Menetlusbüroo peaspetsialist).

4. Püügivahendi parendamise määruse ja määruse seletuskirja tutvustamine – Margus Medell (Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Kalanduspoliitika osakonna nõunik). 14.05.2024. a allkirjastas Regionaalminister püügivahendi parendamise meetme määruse, mis hakkab kehtima 18.mail.

Info ja eelregistreerimine: 5694 7288, 5690 7727

Teabepäev toimub tegevusrühma EMKVF eelarvevahendite toel.