Day: 30. märts 2022

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 06. 04. 2022. a algusega kell 10.30 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine.
2. Tegevjuht H. Vipi välislähetuse kulude hüvitamine seoses koostööprojektis „Barcelona kalandusmessi külastamine“ osalemisega.
3. MTÜ Saarte Kalandus revidendi teenuse 2021 – 2025 pakkuja valimine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused.
5.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2022 a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute nõuetekohasuse kontrollimine.
5.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
6. Kohalt algatatud küsimused.

Strateegia koostamise töörühma koosolek

MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi (2023 – 2027+) arengustrateegia koostamise töörühma koosolek toimub 06. 04. 2022. a algusega kell 12.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:
1. SWOT analüüsi parameetri tegurite läbivaatamine ja sõnastamine.
2. Tegevussuundade eesmärkide läbivaatamine ja muudatus ning täiendusettepanekute tegemine.